facebook
הגדלת כתב:
מי אנחנו
מי אנחנו | חנה איש-הורביץ | 01/07/2016
עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל הוקמה בשנת 2000 במטרה להגן על זכויותיהם של דיירי הדיור המוגן ולספק להם ולבני משפחותיהם מידע כללי ומשפטי. הצורך בהקמת העמותה קיבל משנה תוקף נוכח התרחבות ענף הדיור המוגן בישראל והגידול במספר הדיירים שמצאו את מקומם בבתים השונים ברחבי הארץ, בעוד הם אינם זוכים להגנת חוק ענייני וללא קיומה של מערכת רגולטורית שתפקידה לפקח על הענף ולהגן עליהם. את העמותה ייסד מר שלמה כוכבי, דייר בבית הדיור המוגן "אחוזת ראשונים" בראשון...
כתבה בערוץ 10
כתבה בערוץ 10 | חנה איש-הורביץ | 11/09/2016
ליו”רי הוועדים שלום רב, אמש שודרה בערוץ 10 כתבה בנושא הפקדונות בדיור המוגן.כתבה מצויינת, בה הועלתה הבעייה בתמציתיות ובאופן ברור. מי שהציגה את עמדתנו הייתה לאה שץ-סופר, שראוי וחשוב לשמוע את דבריה. ה"סקופ" של הכתבה היה דבריה של חברת הכנסת נורית קורן, שהבהירה, כי בעלי הבתים בולמים את קידום תיקון סעיף 27 לחוק הדיור המוגן, על ידי לחץ על השרים בוועדת החקיקה. חשוב מאד להפיץ את הכתבה. חשוב לכולנו, חשוב לכל אחד מכולנו. זאת ההזדמנות של כל אחד...

חדשות העמותה
דברים לזכרו של יגאל פלג ז"ל, שנשאו ע"י חבר הנהלת העמותה, עו"ד גיורא עמיר, באספה הכללית שהתקיימה ב-29.12.13 | עו'ד גיורא עמיר | 29/12/2013
"נזכור את יגאל פלג ז"ל, שהלך לעולמו לפני מספר שבועות. יגאל היה מראשוני העמותה, כיהן במסירות, במשך שנים רבות כיו"ר הנהלת העמותה, נמנה על יוזמי חוק הדיור המוגן ופעל ללא לאות לקידומו. בשנותיו כיו"ר העמותה, פעל יגאל באינטנסיביות ובנחישות לקידום זכויותינו - זכויות הדיירים בדיור המוגן. יהי זכרו ברוך."
חשוב שתדעו
מעבר חכם לדיור מוגן
מעבר חכם לדיור מוגן | | 19/07/2013
להלן מספר דגשים, עצות וטיפים לאזרח וותיק ולבני משפחתו לקראת בחירת בית דיור מוגן, לפני החתימה על החוזה ולפני המעבר לביתו החדש. הניסוח של מסמך זה נעשה בלשון זכר, אולם הוא מכוון, כמובן, לנשים ולגברים כאחד. לפני הכול, זכרו כי במאי 2012 התקבל בכנסת חוק הדיור המוגן, התשע"ב-2012 ורוב סעיפיו נכנסו לתוקף בדצמבר של אותה שנה; חשוב מאוד שתקראו את החוק ותבינו אותו,...
צור קשר