facebook
הגדלת כתב:
מי אנחנו
מי אנחנו | חנה איש-הורביץ | 01/07/2016
עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל הוקמה בשנת 2000 במטרה להגן על זכויותיהם של דיירי הדיור המוגן ולספק להם ולבני משפחותיהם מידע כללי ומשפטי. הצורך בהקמת העמותה קיבל משנה תוקף נוכח התרחבות ענף הדיור המוגן בישראל והגידול במספר הדיירים שמצאו את מקומם בבתים השונים ברחבי הארץ, בעוד הם אינם זוכים להגנת חוק ענייני וללא קיומה של מערכת רגולטורית שתפקידה לפקח על הענף ולהגן עליהם. את העמותה ייסד מר שלמה כוכבי, דייר בבית הדיור המוגן "אחוזת ראשונים" בראשון...
כתבה בערוץ 10
כתבה בערוץ 10 | חנה איש-הורביץ | 11/09/2016
ליו”רי הוועדים שלום רב, אמש שודרה בערוץ 10 כתבה בנושא הפקדונות בדיור המוגן.כתבה מצויינת, בה הועלתה הבעייה בתמציתיות ובאופן ברור. מי שהציגה את עמדתנו הייתה לאה שץ-סופר, שראוי וחשוב לשמוע את דבריה. ה"סקופ" של הכתבה היה דבריה של חברת הכנסת נורית קורן, שהבהירה, כי בעלי הבתים בולמים את קידום תיקון סעיף 27 לחוק הדיור המוגן, על ידי לחץ על השרים בוועדת החקיקה. חשוב מאד להפיץ את הכתבה. חשוב לכולנו, חשוב לכל אחד מכולנו. זאת ההזדמנות של כל אחד...

חדשות העמותה
פרוטוקול אסיפה כללית עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל 02.06.2016 | | 13/06/2016
פרוטוקול אסיפה כללית עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל 02.06.2016 – בית פרוטיאה בכפר תל –מונדמשתתפים: חברי הנהלה: צבי אלדרוטי -יו"ר , יואל אמיר-יו"ר זמני, גיורא עמיר, מורי סיון, רבקה גן-אלרון, שושנה רובינפלד, צבי אמיד, שלמה כוכבי.גזברית: פלי רוזנבלט.חברי וועדת ביקורת: אברהם רוזנשטרייך-יו"ר, לאה שץ-סופר, צבי עגנון.עו"ד: זאב וייס, משרד וייס פורת עו"ד: דנה מליחי-חקמון, משרד וייס...
פרוטוקול האספה הכללית של העמותה מ-27.12.15 | | 27/12/2015
פרוטוקול האסיפה הכללית של עמותת דיירי הדיור המוגן בישראלשהתקיימה ביום א' 27.12.2015 בבית 'פרוטיאה בכפר', תל-מונדהשתתפו:חברי הנהלה: יואל אמיר, מ"מ יו"ר העמותה, שלמה כוכבי, מורי סיון, שושנה רובינפלד, רבקה אלרון, גיורא עמיר, צבי מטוס.חברי וועדת הביקורת: אברהם רוזנשטרייך-יו"ר, לאה שץ-סופר, צבי עגנון.נעדרו: צבי אלדרוטי, יו"ר העמותה, דינה עברון, חברת הנהלה.יועצים: עו"ד זאב וייס, עו"ד דנה מליחי-חקמון,...
העלאת דמי האחזקה החודשיים מעבר למדד - חובת השקיפות החלה על בעלי בתי הדיור המוגן | | 08/10/2015
העלאת דמי האחזקה החודשיים מעבר למדד - חובת השקיפות החלה על בעלי בתי הדיור המוגןהעלאת דמי האחזקה החודשיים מעבר למדד - הנהלת העמותה החליטה לסייע לדיירים ולוועדי הדיירים מול הנהלות הבתים לאור פסק הדין שבנדון ודרישות חוזרות ונשנות של בתי דיור מוגן מדיירים להעלאת דמי האחזקה מעבר לעליית המדד.להצגת פניית העמותה בעניין, הכוללת הסברים לגבי נוהל שקיפות העלאת דמי אחזקה מעבר למדד לחץ כאן. רו"ח עופר בק יעמוד...
פרוטוקול האסיפה הכללית-החצי שנתית של עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל שהתקיימה ביום א' 14.6.2015 בבית פרוטיאה בכפר | | 14/06/2015
פרוטוקול האסיפה הכללית-החצי שנתית של עמותת דיירי הדיור המוגן בישראלשהתקיימה ביום א' 14.6.2015 בבית פרוטיאה בכפר, תל-מונד השתתפו: חברי הנהלה: צבי אלדרוטי -יו"ר ,גיורא עמיר,צבי מטוס,יואל אמיר,דינה עברון,מורי סיון,שלמה כוכבי,רבקה גן-אלרון,עמיחי בן דרור. חברי ועדת ביקורת: לאה שץ-סופר,אברהם רוזנשטרייך יו"ר. נעדר: צבי עגנון.הוזמנו: רו"ח עופר בק, עורכי דין וייס-פורת, עו"ד זאב וייס, עו"ד דנה מליחי...
העלאת דמי אחזקה בבתי דיור מוגן - כלכלת המדינה נמדדת ע"פ מדד יוקר המחיה | לאה אקסר-לונץ | 13/01/2015
העלאת דמי אחזקה בבתי דיור מוגן - כלכלת המדינה נמדדת ע"פ מדד יוקר המחיה מאמר דעה מאת לאה אקסר-לונץ גם כלכלת בתי הדיור המוגן בישראל ח י י ב ת להיות נמדדת באותו מודד ובאותו 'סרגל': מדד יוקר המחיה !לא יתכן שכל גורם כלכלי במדינה, חשוב ככל שיהיה, ייצור לו מדד שלו, לפי ציפיותיו לרווחים. מאחר ומקורותיו הכספיים של המשלם, הדייר, במקרה שלנו, נמדדים ע"פ המדד הזה, רק הגיוני הוא שעל מנת שהדייר יוכל לתכנן את...
פרוטוקול האסיפה הכללית החצי-שנתית של עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל אשר התקיימה ביום ראשון, 28 בדצמבר 2014, בבית "פרוטיאה בכפר" | | 15/01/2014
פרוטוקול מהאסיפה כללית החצי-שנתית של עמותת דיירי הדיור המוגן בישראלאשר התקיימה ביום ראשון, 28 בדצמבר 2014 בבית "פרוטיאה בכפר" בצומת דרור השתתפו חברי הנהלה: צבי אלדרוטי-יו"ר הנהלת העמותה, גיורא עמיר, צבי מטוס,יואל אמיר, דינה עברון, מורי סיון, שלמה כוכבי, עמיחי בן דרורהתנצלו: רבקה גן-אלרון נציגי הבתים שהשתתפו:אחוזת נווה חוף דור טבעוןאחוזת בית הכרם ...
פרוטוקול האסיפה הכללית החצי שנתית מיום 03.07.14 | | 03/07/2014
פרוטוקול מהאסיפה כללית השנתיים של עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל אשר התקיימה ביום חמישי, 3 ביולי 2014 בבית "גיל פז" בכפר סבא השתתפו חברי הנהלה: צבי אלדרוטי-יו"ר הנהלת העמותה, לאה שץ-סופר, רבקה גן-אלרון, גיורא עמיר, צבי מטוס, יואל אמיר, דינה עברוןנעדר: מורי סיון-חו"ל נציגי הבתים שהשתתפו:אחוזת בית ורה סלומונסאחוזת נווה חוף ...
תמצית פסק דין של העליון בסוגית העלאת דמי האחזקה מעבר למדד על ידי הנהלות בתי הדיור המוגן | זאב וייס, עו"ד ודנה מליחי-חקמון, עו"ד | 30/12/2014
ח"א 15697-01-13 עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' - תמצית פס"ד אשר ניתן ביום 30 בדצמבר, 2014 המבקשת: עמותת דיירי הדיור המוגן בישראלהמשיבות: מספר המשיבה שם המשיבה כפי שהופיע בפסה"ד שם בית הדיור המוגן הערות 1 היועץ המשפטי לממשלה 2 אחוזת בית - מרכז מסחרי ודיור לגיל הזהב אחוזת...
ערעור בית בלב לבית המשפט העליון | צבי אלדרוטי | 13/11/2014
13 בנובמבר, 2014חברי ועדי דיירים ודיירים יקרים, הנדון: ערעור בית בלב לבית המשפט העליון בעניין תשלום לבית בגין הלנת מטפל אישי בחוזים בהם התשלום לא סוכם עם הדייר מראש בחוזהבהמשך לדיווחינו הקודמים, הרינו לעדכן, כי ביום 3.11.2014 התקיים דיון בבית המשפט העליון בסוגייה שבנדון. בדיון יוצגה העמותה על ידי היועצים המשפטיים שלה, עוה"ד זאב וייס ודנה...
פרוטוקול האספה הכללית החצי שנתית של עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל שהתקיימה ב'אחוזת פולג' ב-29/12/13 | | 13/01/2014
פרוטוקול האסיפה הכללית החצי שנתית של עמותת דיירי הדיור המוגן בישראלאשר התקיימה ב"אחוזת פולג", תל יצחק, ביום 29 בדצמבר 2013 השתתפו - חברי הנהלה: צבי אלדרוטי-יו"ר הנהלת העמותה, לאה שץ-סופר, גיורא עמיר, מורי סיון, רבקה גן-אלרון, דינה עברון, צבי מטוס השתתפו נציגים מהבתים הבאים: אחוזת נווה חוף הבית ברמה"שאחוזת בית הכרם ...
דברים לזכרו של יגאל פלג ז"ל, שנשאו ע"י חבר הנהלת העמותה, עו"ד גיורא עמיר, באספה הכללית שהתקיימה ב-29.12.13 | עו'ד גיורא עמיר | 29/12/2013
"נזכור את יגאל פלג ז"ל, שהלך לעולמו לפני מספר שבועות. יגאל היה מראשוני העמותה, כיהן במסירות, במשך שנים רבות כיו"ר הנהלת העמותה, נמנה על יוזמי חוק הדיור המוגן ופעל ללא לאות לקידומו. בשנותיו כיו"ר העמותה, פעל יגאל באינטנסיביות ובנחישות לקידום זכויותינו - זכויות הדיירים בדיור המוגן. יהי זכרו ברוך."
האספה הכללית של העמותה שהתקיימה ב-29 בדצמבר 2013 באחוזת פולג | יגאל גל | 01/01/2014
הקדמהזכותו של דייר להעסיק ולהלין מטפל אישי מעוגנת בסעיף 33 לחוק הדיור המוגן, התשע"ב-2012. החוק מתיר לבעלי הבתים לגבות תשלומים נוספים מעבר לדמי האחזקה החודשיים, אך ורק באם שירותים אלו מפורטים בחוזה עם הדייר.הנהלת העמותה, מכירה בעלויות הנוספות הנגרמות לבית בגין הלנת מטפל אישי ולדרישת הבעלים לתוספת תשלום, כאמור, אך ורק באם התוספת הזו מופיעה בחוזה והינה סבירה.לאחר שבתים שונים חייבו דיירים שנזקקו...
דברים לזכרו של יגאל פלג ז"ל, שנשאו ע"י שלמה כוכבי | שלמה כוכבי | 27/11/2013
את יגאל הכרתי בעבודה המשותפת, כדיירים מתנדבים ב"דיור המוגן", לאחר שנבחרנו לייצג את הדיירות והדיירים, חברותינו וחברינו, במסגרת הנהלת "עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל". אני כיהנתי כיו"ר ראשון, במשך תקופה מסוימת ואחרי שימש יגאל כיו"ר במשך שנים ארוכות.יגאל היה מלא אנרגיות, רעיונות ויוזמות ופעל ללא ליאות לשפר את תנאי חיי הדיירים ולהגן על זכויותיהם. התחום המרכזי בו עסק, היה "חוק הדיור המוגן" ויגאל הקדיש...
עדכון דיון בעניין העלאת דמי האחזקה | | 06/08/2013
עדכון מהדיון שהתקיים ביום חמישי, 10.07.2013, בעתירת העמותה בעניין העלאת דמי האחזקה, בבית הדין לחוזים אחידים ירושלים, בפני כב' השופטת תמר בזק רפפורט ובפני כב' חבר ביה"ד ד"ר משה גלברד וכב' חבר ביה"ד ד"ר יהודה אדרהדיון התנהל בעקבות עתירת העמותה לפיה העלאה של דמי האחזקה עקב שינוי בעלויות התפעול ללא שקיפות, ללא הסכמה על מרכיבי ההעלאה וללא מנגנון בקרה הינה מקפחת.מטעם העמותה הופיעו עוה"ד זאב וייס, רונן...
פרוטוקול מהאסיפה הכללית השנתית של העמותה 26/6/2013 | | 06/08/2013
פרוטוקול מהאסיפה הכללית השנתית של עמותת דיירי הדיור המוגן בישראלאשר התקיימה ב"פרוטיאה בכפר" ביום 26 ביוני 2013השתתפו חברי הנהלה: צבי אלדרוטי-יו"ר הנהלת העמותה, לאה שץ-סופר – מ"מ יו"ר העמותה, גיורא עמיר, מורי סיון, צבי מטוס, יואל אמיר, רבקה גן-אלרון, דינה עברוןנציגי הבתים שהשתתפו: אחוזת נווה חוף דור טבעון אחוזת בית הכרם ורה סלומונס אחוזת פולג לב אבות אחוזת...
ניסוח תקנות לחוק הדיור המוגן | | 06/08/2013
נציגי הנהלת עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל הוזמנו ע"י הנהלת משרד הרווחה והשירותים החברתיים לקחת חלק בניסוח התקנות לחוק הדיור המוגן.עד כה נערכו שתי פגישות עבודה בהשתתפות הגב' מרים בר גיורא, מנהלת השירות לזקן, הגב' ג'ולי עוז, הממונה על חוק הדיור המוגן ועו"ד נועם פליק, שלושתם ממשרד הרווחה וכן נציגי א.ב.א (אגוד בתי אבות ודיור מוגן בישראל).מטעמנו לוקחים חלק בניסוח התקנות ומשתתפים דרך קבע בישיבות...
חשוב שתדעו
מידע חשוב לניצולי שואה | | 09/09/2014
במסגרת ההטבות שהורחבו לאחרונה לניצולי השואה, הריני להביא בפניכם מידע לגבי 2 שינויים מהותיים שחלו: כל ניצולי ונפגעי השואה זכאים לפטור מלא מתשלום עבור...

חוקים העוסקים ברווחת אוכלוסיית הקשישים בישראל | | 09/07/2013
בנוסף לחוק הדיור המוגן, התשע"ב-2012, הקובע תנאים בסיסיים לקבלת דיור מוגן לאזרחים וותיקים וחובת פיקוח על ידי משרד הרווחה, נביא להן מספר חוקים...

טבלת הבתים החברים בעמותה | | 04/03/2015
​ שם בית הדיור המוגן מספר דיירים 1 אחוזת בית, רעננה 322 3 אחוזת בית הכרם,...

בית דיור מוגן – המלצות בנושא וועדת ביקורת של דיירי הבית | | 17/12/2013
באספה הכללית השנתית של הדיירים תיבחר וועדת ביקורת בת 3 (שלושה) חברים. חברי וועדת הביקורת ובני זוגם לא יהיו רשאים להיבחר לוועד הדיירים ואף לא לאחת...

מעבר חכם לדיור מוגן
מעבר חכם לדיור מוגן | | 19/07/2013
להלן מספר דגשים, עצות וטיפים לאזרח וותיק ולבני משפחתו לקראת בחירת בית דיור מוגן, לפני החתימה על החוזה ולפני המעבר לביתו החדש. הניסוח של מסמך זה נעשה בלשון זכר, אולם הוא מכוון, כמובן, לנשים ולגברים כאחד. לפני הכול, זכרו כי במאי 2012 התקבל בכנסת חוק הדיור המוגן, התשע"ב-2012 ורוב סעיפיו נכנסו לתוקף בדצמבר של אותה שנה; חשוב מאוד שתקראו את החוק ותבינו אותו,...
צור קשר