אודותינו

עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל הוקמה בשנת 2000 במטרה להגן על זכויותיהם של דיירי הדיור המוגן ולספק להם ולבני משפחותיהם מידע כללי ומשפטי. הצורך בהקמת העמותה קיבל משנה תוקף נוכח התרחבות ענף הדיור המוגן בישראל והגידול במספר הדיירים שמצאו את מקומם בבתים השונים ברחבי הארץ, בעוד הם אינם זוכים להגנת חוק ענייני וללא קיומה של מערכת רגולטורית שתפקידה לפקח על הענף ולהגן עליהם.

את העמותה ייסד מר שלמה כוכבי, דייר בבית הדיור המוגן "אחוזת ראשונים" בראשון לציון. כיום בשנת 2022 חברים בעמותה 48 בתי דיור מוגן בהם מתגוררים כ- 9000 דיירים. במהלך השנים שמשה העמותה כתובת לאלפי גמלאים ואזרחים וותיקים שביקשו להבטיח את זכותם למגורים הולמים, בלוויית מלוא השירותים שהובטחו להם בחוזים, ביחד עם לקבלת יחס מקצועי והוגן . בשנת 2004 העניק משרד המשפטים לעמותה מעמד של "ארגון צרכנים" של דיירי הדיור המוגן . מעמד זה מאפשר לעמותה להגיש תביעות לבתי המשפט בכל הנוגע לזכויותיהם של הדיירים. מאז הקמתה ניהלה ומנהלת העמותה בשם דיירים, תביעות נגד בתי דיור מוגן, בעניינים שונים. ואולם מלכתחילה לא היה חוק שקבע והגדיר את ניהול בתי הדיור המוגן, את מעמדם וזכויותיהם של הדיירים ואת חובותיהם של בעלי בתי הדיור המוגן.

החל משנת 2005 הקדישה העמותה מאמץ מירבי לקידום חקיקת חוק , שיסדיר לראשונה את ענף הדיור המוגן ויבטיח הגנה על זכויותיהם של דיירי הדיור המוגן בישראל.  כיום בשנת 2022 חברים בעמותה 48 בתי דיור מוגן בהם מתגוררים כ- 9000 דיירים. ואכן, בעקבות פעילותה של העמותה נחקק חוק הדיור המוגן תשי"ב- 2012 . החוק מסדיר את עיקרי התנהלות בתי הדיור המוגן וזכויות הדיירים. מאז כניסתו של החוק לתוקף מקיימת העמותה, יחד עם ועדי הדיירים, מעקב אחר יישום החוק בבתים השונים ואף מנהלת הליכים משפטיים במקרים בהם החוק החדש אינו מיושם כהלכתו.

העמותה מדריכה את ועדי הדיירים ומסייעת להם בפתרון בעיות משפטיות וחשבונאיות, בנושאים הקשורים לדיירים. העמותה גם מנהלת מאבקים ציבוריים בנושאים של זכויות הדיירים , אשר טרם נמצא להם פיתרון הולם.

עמותה רשומה מס. 58-036-129.3