דיור מוגן סיעודי (לצפייה לחץ על הכותרת)

 בית שגרים בו יותר מ-250 דיירים, חייב על פי החוק, לקיים מחלקה סיעודית , או לדאוג להסדר עם מחלקה סיעודית שנמצאת בקרבת מקום. על כל פנים, חוק הדיור המוגן אינו חל על מחלקות סיעודיות. אמנם, בעת שמתכוננים לכניסה לבית דיור מוגן, אין הלב נוטה לחשוב על אפשרות של מצב סיעודי. אבל, דווקא מפני שהחוק אינו נותן תשובה מלאה לנושא זה, רצוי לברר מלכתחילה, מהו הטיפול ומהו הכיסוי שיעמדו לזכות הדייר, אם וכאשר יגיע מצב של צורך.