הודעת הממונה על הדיור המוגן

עו"ס ג'ולי עוז

משרד הרווחה

אפשר לפנות אל הגב' עוז בכל נושא הקשור בדיור המוגן

כתובת למכתבים בדואר ישראל:
עבור
גב' ג'ולי עוז
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
ת.ד. 915, רחוב קפלן 2, ירושלים 9100801

בטלפון:
טל:  02-6752518
פקס:  02-5085590
שעות המענה הטלפוני בין 9:00 ל- 14:00

מילוי טופס אלקטרוני:
באמצעות מילוי ושליחת טופס כמופיע באתר משרד הרווחה, הגישה לטופס המקוון, באמצעות לחיצה כאן.

הערה: באתר משרד הרווחה ישנו טופס אלקטרוני, אותו ניתן למלא ולשלוח מהמחשב.

מהטלפון הסלולרי:


ברקוד: ניתן לסרוק באמצעות הטלפון הסלולרי ולהגיש את הפניה גם בצורה זו.