החלטה מיום 17.1.17 (לצפייה לחץ על הכותרת)

בהתאם להחלטה קודמת ולפי חשבונות שהוגשו אושרה השתתפות העמותה בהוצאות הגשת התנגדות לבניה עבור הבתים: "עד 120" רמת החיל, "שבעת הכוכבים" הרצליה ו"בית גיל פז" – אחרי שיפרע הצ'ק הדחוי של דמי החבר שנתנו. ההשתתפות בגובה 15,000 ₪ לכל בית.