החלטות מיום 24.11.16 (לצפייה לחץ על הכותרת)

  • בטוח תכולה וצד ג' של דיירים בדיור המוגן: הדיירים ואורחיהם מוגנים מבחינה ביטוחית בכל מרחבי הבית בו הם מתגוררים להוציא מרחב הדירה האישית. יואל אמיר ושלמה כוכבי יפנו לקבלת הצעות לבטוח תכולת דירה + ביטוח צד ג' עבור דיירי הדיור המוגן בישראל.
  •   ארנונה – הגשת תביעות לאחר בדיקה ממושכת ועמוקה.
    לאחר למעלה משנה של בדיקות, שיחות טלפוניות ופגישות עם מנהלי בתים, עיריות וכדומה נותרו מספר בתים בהם הארנונה עדיין כלולה בדמי האחזקה והבתים מסרבים לשנות את הנוהל הזה הפוגע בדיירים. הוחלט לאשר למשרד אנגלסמן המטפל בנושא מטעמנו להגיש תביעות נגד 3 בתים אותם אפשר לתבוע במחוז תל אביב:  "אחוזת נווה חוף","בית בלב – תל אביב", "בית אילדן".
     המשרד ישקול אם להוסיף את "לב אבות רחובות" לתביעה.