הממשלה תייעל את השירות הרפואי בדיור המוגן – כלכליסט