השלמת תקנות וסנכרון מידע רפואי – מכתב לחיים כץ 20.10.20

לכבוד
יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות – ח"כ חיים כץ

מכובדי,
אני  מברכת על היזמה ועל הביצוע של הקמת שדולת הגמלאים של הכנסת ה-23 . מהיכרותי עם פעילותך עד כה אני בטוחה שתצליח לקדם הרבה נושאים לטובת זקני וזקנות ישראל.

האזנתי בקשב רב לדברים שנאמרו בישיבת הפתיחה של השדולה ב-19.10.2020 ברוח דבריה של ח"כ טלי פלוסקוב –   "הקשיש הוא לא נטל, הוא נכס מדינת ישראל."

לפני מספר חודשים נבחרתי לכהן כיו"ר העמותה ואני פונה אלייך בשם כל החברים שלנו.

בעוד שקבוצות אחרות בקבוצת הגיל שלנו מבקשות תמיכות כספיות, אנחנו נושאים בעצמנו בעלות חיינו. יחד עם זאת, ישנן עדיין סוגיות בתחום הדיור המוגן הטעונות פתרון והשלמת טפול.

אני פונה אליך כבעל זכויות רבות בסיום חקיקת חוק הדיור המוגן ב-2012 בהיותך יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות ובתיקון סעיף 27 – סעיף הבטוחות של חוק זה כאשר כיהנת כשר הרווחה. הגיע הזמן לסיים גם את חקיקת התקנות של חוק זה.

בדבריך הזכרת שכרגע יש קשיים כאשר רוצים להביא חוקים חדשים. ברם, בתחום הדיור המוגן לא מדובר עכשיו בחקיקה חדשה אלא בהשלמת חקיקה – אישור קבצי תקנות שאישורן ע"י השרים המופקדים על הנושא וע"י ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת ישלימו סוף סוף את האפשרות להחיל את כל סעיפי החוק שנחקק כבר בשנת 2012 – לפני 8 שנים!

הפיקוח והרישוי של בתי הדיור המוגן "תקועים" כל עוד לא אושרו התקנות.

תחום נוסף בו ניתן לטפל מבלי להזדקק לחקיקה הוא מה שאנו מכנים "סנכרון מידע רפואי". כאשר אנו שומעים שקופות החולים נאנקות תחת עול הטפולים הנוכחי בגלל הקורונה אנו תוהים מה עדיין מעכב את מה שאנו מבקשים מזה הרבה שנים, הן במגעים ישירים עם נציגי הקופות והן באמצעות בג"צ שהגשנו במהלך הגל הראשון של הקורונה. ברוב בתי הדיור המוגן ישנן מרפאות עם אחיות ורופאים אליהם פונים הדיירים ברצון – במיוחד עכשיו כאשר אנו משתדלים להימנע מיציאות מיותרות. אבל ידיהם של הרופאים במרפאות אלה כבולות לעיתים באשר אין להם גישה לרשומות הרפואיות בקופות החולים.

אלה שני הנושאים החשובים ביותר לעת הזו. יש כמובן עוד נושאים אך הם פחות דחופים .

אשמח לשוחח ולספק מידע נוסף כדי לבדוק כיצד אתה יכול לעזור בקידום נושאים אלה.

 

בכבוד רב ובברכה
לאה שץ סופר – יו"ר העמותה