מעריב – דעות – מאמר של אברהם בר דוד בעקבות סגירה של מוסד גריאטרי לקשישים