נושאים משפטיים

בשנת 1998 אמר השופט אהרון ברק על היחסים המיוחדים בין בית הדיור המוגן (באותה תקופה היו אלה בתי אבות) "בין הבית לדייר מתקיימת אינטראקציה יום-יומית. היא נמשכת בתחומים רבים…….:"היחסים המיוחדים שבין בית אבות לדייר הם יחסים המאופיינים על ידי השליטה הרבה שיש לבית ….. על גיזרה רחבה של חיי אוכלוסיית הדיירים, שהיא בעיקרה חלשה ונתונה בעמדה נחותה מבחינת כוח המיקוח שלרשותה, מבחינת ידיעתה ומודעותה לזכויותיה ומבחינת יכולתה לממשן ".
עמותת דיירי הדיור המוגן , שיעודה הוא לחזק את הדיירים, ולממש את זכויותיהם, הביאה לחקיקת חוק הדיור המוגן, הקובע את העקרונות של ניהול בתי דיור מוגן, והגישה או הצטרפה להליכים משפטיים וציבוריים לסיוע לדיירים בתביעות נגד בתי דיור מוגן בנושאים של שמירה על זכויות הדיירים, וביניהם הטלת תשלומים מופרזים כדמי אחזקה, תשלומים גבוהים בעד הרשות להעסיק עובד סיעודי, וכן החזקת פיקדונות של דיירים בסכומים של מיליארדי שקלים ללא כל אבטחה.