פרוטוקול אסיפת העמותה 3.6.18 ( לצפייה לחץ על הכותרת )

פרוטוקול אסיפת העמותה 18.6.3 12 יוני, 2018
פרוטוקול אסיפת עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל
אשר התקיימה ביום א' , 3 ביוני 2018 בבית פרוטיאה בכפר בני דרור.

השתתפו:
חברי הנהלת העמותה:
אברהם בר דוד – יו"ר הנהלת העמותה, לאה שץ-סופר – מ"מ יו"ר הנהלת העמותה,
רבקה גן-אלרון, אברהם רוזנשטרייך, שלמה כוכבי, שושנה ויינשל, אשר שולמן.

חברת ועדת בקורת: שושנה רובינפלד. קשרי ממשל – זכריה רייך.

יועצים משפטיים: עו"ד זאב וייס, עו"ד דנה מליחי חקמון. רו"ח – עופר בק.

גיזברית: פלי רוזנבלט. מזכירה: יהודית גבור.

מפקחות משרד הרווחה – תאיר שלמה, אורנה בנצור, נואית קרולינסקי.

נעדרו: צבי אמיד-חבר הנהלה, יהודית ויינר ולני קרטון- חברי ועדת ביקורת, רות פרמינגר– קשרי ממשל.

אריק רוזנטל – יועץ תקשורת ויח"צ.

נציגי 31 בתים השתתפו באסיפה:
אחוזת בית הכרם ירושלים, אחוזת נווה חוף ראשל"צ, אחוזת פולג תל יצחק, אחוזת צהלה, אחוזת ראשונים
ראשל"צ, בית אילדן קריית מוצקין (רשת בית בלב), בית גיל פז כ"ס, בית בכפר ביתן אהרון, בית בכפר כ"ס,
בית בכפר גדרה, בית בכפר חוף כנרת, בית בלב ת"א, גן בעיר ר"ג, גני שרונים, הבית ברמת השרון (רשת
מגדלי הים התיכון) , לב אבות רחובות, מגדלי אלישע חיפה, מגדלי הים התיכון בת ים, מגדלי הים התיכון גני
תקווה, מגדלי הים התיכון כ"ס, מגדלי הים התיכון נורדיה, משען נאות אפקה, משען נווה אפעל ר"ג, עד 120
הוד השרון, עד 120 רמת החיל, עד 120 ראשל"צ, פאלאס תל אביב, פאלאס רעננה, פרוטיאה בהר שורש,
פרוטיאה בכפר בני דרור, שבעת הכוכבים הרצליה.

בתים שנציגיהם נעדרו:
בית בכפר הדרים כ"ס, בית טובי העיר ירושלים, בית פרוטיאה הרצליה, דור טבעון, ורה סלומונס כ"ס, מגדלי
הים התיכון סביון, נוף המושבה פ"ת, משען נאות אביבים, רמת תמיר ירושלים.

סדר יום האסיפה:
.והתכנסות כיבוד הרשמה 10:30 – 10:00
.דיונים 13:30 – 10:30
30:13 – ארוחת צהריים.

סדר הדיונים:
1 .30:10 פתיחת המושב ע"י יו"ר העמותה – אברהם בר דוד.
בחירת יו"ר ומזכיר/ה לאסיפה.
2 .ברכת המארחת, מנכ"לית בית פרוטיאה בכפר, הגב' דז מסד.
3 .הענקת תעודות הוקרה לחברי הנהלה שסיימו תפקידם.
4 .בחירת ועדת הקלפי.
5 .דו"ח מילולי לשנת 2017 של יו"ר העמותה.
6 .בחירות חשאיות – הפסקה בת חצי שעה להצבעה.
7 .שינויים מוצעים לתקנון העמותה.
8 .דו"ח כספי לשנת 2017 – רו"ח העמותה עופר בק.
9 .דו"ח ועדת בקורת לשנת 2017.
10.הצגת תיקון תקציב לשנת 2018 – אברהם רוזנשטרייך חבר הנהלה.
11 .דו"ח ועדת בקורת על תיקון התקציב של 2018.
12.הצבעות:
א. דו"ח יושב ראש העמותה על פעילות שנת 2017 .
ב. דו"ח כספי לשנת 2017 .
ג. תיקון תקציב 2018 .

פרוטוקול אסיפת העמותה 18.6.3 12 יוני, 2018

ד. דו"ח ועדת בקורת לשנת 2017 .
ה. דו"ח ועדת ביקורת לתיקון תקציב 2018 .
ו. הצעת שינוי תקנון העמותה.
13.הצגת תוצאות הבחירות – ועדת הקלפי.
14.הצגת נושאים שנשלחו מראש ע"י יושבי ראש ועדי הבתים – תשובות ע"י היועצים המשפטיים,
לוביסטים, חברי הנהלה וכד'.
15.שונות.

1 .בחירת יו"ר האסיפה ומזכירת האסיפה:

הצבעה והחלטה: לאה שץ-סופר נבחרה ליו"ר האסיפה ללא מתנגדים וללא נמנעים.
יהודית גבור נבחרה למזכירת האסיפה ללא מתנגדים וללא נמנעים.
לאה שץ-סופר פתחה והודתה למנכ"לית בית פרוטיאה בכפר גב' דז מסד על אירוח אסיפת העמותה, כמו
בשנים עברו. כמו כן תודות למתנדבות, דיירות בית פרוטיאה בכפר שעוזרות כל פעם בקבלת האורחים
ורישומם.

2 .דברי ברכה מפי המארחת, מנכ"לית בית פרוטיאה בכפר, הגב' דז מסד.
שמחים לארח את אסיפת העמותה, כמידי חצי שנה. העלתה את זכרו של יואל אמיר ז"ל, חבר
הנהלת העמותה ודייר בפרוטיאה בכפר , שהצלחת הכפר חייבת לו רבות. מיכה רמתי נכנס לנעליו הגדולות,
מאחלת לו הצלחה. מברכת את באי האסיפה ומאחלת המשך שיתוף פעולה ועבודה פורייה ומועילה.

3 .הענקת תעודות הוקרה:
שני חברי הנהלה סיימו 6 שנות פעילות, מלוא הקדנציה המותרת על פי תקנון העמותה.
תעודת הוקרה ניתנו לרבקה גן-אלרון שהייתה ממונה על נושא התקציבים הכספיים, ולגב' רות אמיר, אלמנת
יואל אמיר ז"ל שהיה ממונה על נושא התקשורת ואתר העמותה. צילום תעודות ההוקרה מצ"ב בנספח מס' 1

4 .דיווח יו"ר העמותה אברהם בר דוד (על רקע מצגת):
הקמת העמותה לפני כ 20 שנה הינה השג בפני עצמו. העמותה המייצגת כ 000,10 איש, דיירי בתי דיור
מוגן , שהצליחה להביא לחקיקת חוק הדיור המוגן.

א. הוצגו נושאי התפקידים בעמותה :

– 9 חברי הנהלה, 3 חברי ועדת ביקורת, מזכירה וגזברית, כולם עושים מלאכתם בהתנדבות.
– יועצים משפטיים, רו"ח, קשרי ממשל וייעוץ חוקתי, משרד יח"צ לקידום העמותה בתקשורת,
וחברה לקידום ותיחזוק אתר העמותה – בתשלום.
ב. דיירים רבים אינם מעודכנים על פעילות העמותה ואנו נשאלים שוב ושוב, על מה משלמים מיסי
עמותה. באחריות ועדי הבתים לעדכן את הדיירים ולהביא לידיעתם את הפרוטוקולים הנשלחים
מידי חודש ויותר, דפי מידע וכד'.
ג. מומלץ להיכנס לאתר העמותה ולהתעדכן בכל הנעשה בתחום, ובכל הקשור לעמותה ולצרכי דיירי הדיור
המוגן.
ד. חברי העמותה, גם אם אינם חברי הנהלה, מוזמנים לקחת חלק בפעילות, בפגישות עם חברי כנסת,
בהופעות במדיה ובתקשורת.
ה. פעילות העמותה בתקופה יוני 2016 – יוני 2018 :
ה.1 – העלאת המודעות לבעיות הכרוכות בדיור המוגן לציבור הרחב בכל מדיה תקשורתית אפשרית.
ה.2 – העלאת הבעיות בפני חברי כנסת החברים בוועדת הרווחה.
ה.3 – הוצאת מידעון הדיור המוגן והפצתו.
ה.4 – קידום אתר העמותה.
ה.5 – הפצת דפי עזר לוועדי הדיירים, לגבי בחירת ועד, ניהול שוטף, קשר עם העמותה וכו'.
ה.6 – קידום התיקון של סעיף 27 לחוק הדיור המוגן העוסק בבטוחות לכספי פיקדונות הדיירים.

פרוטוקול אסיפת העמותה 18.6.3 12 יוני, 2018

ה.7 – קידום הגשת התקנות לחוק הדיור המוגן לכנסת ואישורן.
ה.8 – קידום "נוהל שקיפות" בהעלאת דמי אחזקה מעבר למדד.
ה.9 – השתתפות בהגשת תביעה משפטית בנושא העלאה מעבר למדד. לאחר הליך גישור, הושגה
לאחרונה הסכמה בין הדיירים להנהלת אחוזת נווה חוף לשקיפות בנושא.
ה. 10 – המשך טיפול בתביעה ייצוגית בנושא תשלום עבור הלנת מטפל אישי בדירת הדייר. נחתמו
בשעה טובה הסכמי גישור, לאחר הליך גישור מורכב אצל כבוד השופטת, נשיאת בימ"ש מחוזי
בדימוס, הילה גרסטל. התוצאות יפורסמו כדין עם קבלת אישור בית המשפט להסכם.
ה.11 – המשך טיפול ברצף המידע הרפואי בין קופות החולים ומרפאות הבתים.
ה.12 – המשך טיפול בבעיית הארנונה. עדיין נותרו בתים בודדים שאינם מפרידים את הארנונה
מדמי האחזקה, וכתוצאה מכך מונעים מהדיירים את ההנחות המגיעות להם כחוק כאזרחים
ותיקים, ניצולי שואה , נכים וכד'. הוגשו תביעות משפטיות .
ה. 13 – טיפול בנושא זכות לעורך דין מטעם הדייר ברישום ומחיקה של הערת אזהרה, ובנושא תוספת
בניה בבית דיור מוגן מאוכלס.
ה.14 – חידוש הטיפול בנושא המע"מ . לפני מספר שנים פנתה העמותה בנושא לבית המשפט ונדחתה.
ה.15 – קידום אתר האינטרנט של העמותה.
ה.16 – צירוף בתים נוספים לעמותה.
ה.17 – פגישות עם ועדי דיירים והופעה בפני אסיפות דיירים.
ה.18 – מתן ייעוץ משפטי וחשבונאי לוועדים – לפי בקשה.
ה.19 – הצעת ביטוח תכולת דירה וצד ג' ע"י בתעריף מיוחד.
ה.20 – הרצאות בנושא "ייפוי כח מתמשך" מטעם העמותה וע"ח העמותה, והצעת ביצוע ייפויי הכח
המתמשך בתעריף מוזל מיוחד לחברי העמותה.
ה.21 – המשך הצפת המידע על צרכי הדיירים בדיור המוגן בכל אמצעי המדיה.
ה.22 – יצירת קשר עם ארגונים וגופים נוספים המטפלים בבעיות הגיל השלישי.
ה.23 – השתתפות בתת ועדה בראשות ח"כ טלי פלוסקוב העוסקת בתכנית אב לאומית בתחום
הזיקנה.
ה.24 – טיפול בבעיות עקרוניות בכל נושא הקשור למספר בתים.

5 .בחירות:
הוצגו שלושת נציגי הוועדים שהתנדבו להיות ועדת הקלפי:
דב אדמון ממגדלי הים התיכון גני תקווה, נירה כהן מאחוזת ראשונים ראשל"צ, יעקב תירוש מעד 120 רמת
החיל. חברי הוועדה אושרו ע"י באי האסיפה. האסיפה יצאה להפסקה בת חצי שעה להצבעה.

6 .שינויים לתקנון העמותה:
הוצגו השינויים המוצעים לתקנון העמותה, בסעיף 8.7 ו 9.7 בתקנון, שנשלחו לוועדים טרם האסיפה.
בהצבעה אושרו השינויים ברב קולות, ללא מתנגדים וללא נמנעים.

7 .דו"ח רואה חשבון לשנת 2017 :
עופר בק, רו"ח העמותה, הסביר על רקע מצגת, את הדו"ח שנשלח לוועדים טרם האסיפה.

8.דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2017 :
הדו"ח שנשלח לוועדים טרם האסיפה, הוקרא ע"י שושנה רובינפלד, חברת ועדת הביקורת.

9 .תיקון תקציב שנת 2018 :
הוצגו והוסברו ע"י אברהם רוזנשטרייך, (חבר הנהלת העמותה המחליף בתפקיד את רבקה גן-אלרון),
התיקונים שנשלחו לוועדים טרם האסיפה.

10 .דו"ח ועדת ביקורת לתיקון תקציב 2018 :
הדו"ח שנשלח לוועדים טרם האסיפה, הוקרא ע"י שושנה רובינפלד, חברת ועדת הביקורת.

פרוטוקול אסיפת העמותה 18.6.3 12 יוני, 2018

11 .הצבעות:
א – דו"ח יו"ר העמותה – מתנגדים 0 ,נמנעים 0 .הדו"ח אושר.
ב – דו"ח כספי לשנת 2017 – מתנגדים 0 ,נמנעים 1 .הדו"ח אושר.
ג – תיקון תקציב 2018 – מתנגדים 0 ,נמנעים 1 .הדו"ח אושר.
ד – דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2017 – מתנגדים 1 ,נמנעים 0 .הדו"ח אושר.
ה – דו"ח ועדת ביקורת לתיקון תקציב 2018 – מתנגדים 0 ,נמנעים 0 .הדו"ח אושר.

12 .הצגת תוצאות בחירות:
מועמדים לחברי הנהלת העמותה:
לפי מניין קולות המצביעים, נבחרו המועמדים כדלקמן:
מקום ראשון – מיכה רמתי. 28 מצביעים מתוכם 10 למקום ראשון.
מקום שני – יגאל שפירא. 25 מצביעים, מתוכם 10 למקום ראשון, 12 למקום שני.
מקום שלישי – דן תמרי. 20 מצביעים, מתוכם 4 למקום ראשון, 3 למקום שני, 12 למקום שלישי.
מקום רביעי – מנחם פירט. 19 מצביעים, מתוכם 3 למקום ראשון, 4 למקום שני, 4 למקום שלישי,
4 למקום חמישי, 3 למקום חמישי.
מקום חמישי – חיים ז'יטלני. 18 מצביעים, 3 למקום ראשון, 4 למקום שני, 4 למקום שלישי,
5 למקום רביעי, 3 למקום חמישי.
לאור תוצאות הבחירות ביקש מנחם פירט להסיר את מועמדותו מלכהן בהנהלה גם בהמשך הקדנציה.
דו"ח ועדת הקלפי מצ"ב בנספח מס' 2 .

מועמדים לחברי ועדת ביקורת:
לא הוגשו מועמדים לוועדת ביקורת. באי האסיפה נתבקשו להצביע להמשך כהונת חברי הוועדה המכהנים.
בהצבעה – מתנגדים 0 ,נמנעים 0 .המשך כהונת חברי ועדת הביקורת המכהנים אושרה.

א. אילנה סיון, פאלאס תל אביב:
1 .תשלומי מע"מ – ראו סעיף ה.14 בדו"ח יו"ר העמותה.
2 .רישום משכנתא על שם נאמן – רישום זה מהווה שיטת רישום שונה שאינה פרטנית
בטאבו. המשכנתא נרשמת על שם נאמן אשר מסדיר בספריו את שמות הדיירים
וגובה יתרת הפיקדון של כל דייר ומוחק אותם מספריו בעת סיום ההסכם של כל דייר.
בשיטה זו ככלל ועל פי ההצעה לתיקון החוק הנוכחי בפרט, המשכנתא נרשמת על כל החלקה
לזכות הדיירים ולא רק על דירות המגורים ומימוש המשכנתא בעת הצורך נעשה באופן גורף
לכולם. הנאמן ייבחר ע"י הדיירים. העמותה תסייע במידת הצורך בבחירת הנאמן, לכשנגיע לכך.
3 .זכויות הדיירים בשטחים הציבורים המשותפים – האם ההנהלה יכולה לעשות הסבה של
השטחים הללו למסחר – האם ההנהלה יכולה לקיים אירועים חיצוניים ברחבי הבית אם זה לא
מופיע בחוזה ההתקשרות.
נראה כי אסור מכוח סעיף 25 לחוק הדיור המוגן –
"(1 (בעל רישיון הפעלה לא יקטין את השטחים הציבוריים בבית הדיור המוגן באופן בלתי סביר ולא
ישנה באופן בלתי סביר לרעה את מיקומם או את אופיים, אלא אם כן קיבל את אישור הממונה לכך;
(2(לא יעשה שימוש בשטחים הציבוריים בבית הדיור המוגן באופן הפוגע בטובת הדיירים; הייתה
מחלוקת בין בעל רישיון הפעלה לבין דייר בשאלת הפגיעה בטובתו, יכריע הממונה בדבר".
לכן צמצום השטחים הציבוריים או צמצום שעות פעילויות הדיירים בהם אסורה.
4 .הגדרות של בית כבית עצמאי – מה עושים כשהבית מזדקן.
להלן מכתב ששלח יו"ר העמותה לג'ולי עוז , הממונה על הדיור המוגן במשרד הרווחה, ומתייחס
להצעת שינוי סעיף 15 לחוק הדיור המוגן שהוגש ע"י ח"כ שטרן.
"חוק הדיור המוגן נחקק כאשר עומד לנגד עיני המחוקק ועמותת דיירי הדיור המוגן המושג של "דיור מוגן

פרוטוקול אסיפת העמותה 18.6.3 12 יוני, 2018

לאנשים עצמאיים". ברור שדיירים הנכנסים כ"עצמאיים" , חלקם ברבות הימים הופכים לנזקקים לעזרה וגם
בצורה של העסקת מטפל אישי.
תהליך זה משנה את פני הקהילה בערך ביחס של כרבע עד שליש המעסיקים מטפל אישי. כאמור, באופן טבעי
חלק מהדיירים נחלשים. הכנסת דיירים החל מהיום הראשון כשהם מלווים במטפל אישי, תגדיל מאד את אחוז
הדיירים ה"חלשים" ותשנה לחלוטין את הצביון הקהילתי ובהתאם לכך גם את אופי ורמת השירותים שיינתנו
לדיירים. אם יתאפשר לבעלי הבתים להכניס דיירים כאלה, פירושו שבתוך זמן קצר יהיה הבית למעשה בית
אבות ו/או מוסד טיפולי המתכסה באדרת של "דיור מוגן" וזו תהייה אפילו הפרת חוזה ביחס לאותו חלק של
הדיירים שהם עצמאיים.
אם חשוב לך לא למוטט את הענף ו/או לשנות את צביונו, אז חשוב שלא תאפשרי שינוי בחקיקה. שינוי צביון
הבתים איננו המענה לבתים המתקשים לאכלס דירות ריקות.
מי יתקע לידך שמי שלא ידע לכלכל את עסקיו בתבונה תחת הכותרת "דיור מוגן", לא יתמוטט בכל מקרה? יש
להם תמיד ברירה לשנות את הגדרתם ל"בית אבות" או כל דבר דומה ואז להיכנס תחת כנפי הפיקוח ההולם
את מעמדם החדש.
עמותת דיירי הדיור המוגן מתנגדת לשינוי המבוקש בסעיף 15 ".
5 .מטפלות ברחבי השטחים המשותפים הציבוריים – האכלה בחדר האוכל .
יש להגיע להסכמות עם הנהלת הבית ואסיפת הדיירים בעניין, הנהלת הבית שהבטיחה בית
לדיירים עצמאיים חייבת לפעול לשמירה על הצביון העצמאי כפוף לחוק. המטפל מועסק אישית
ע"י הדייר וכל שימוש שלו בשטחי הציבור אמור להיות קשור או נילווה לדייר.
ב. עמוס מאייר, מגדלי הים התיכון נורדיה:
1 .הגדרת הבית המוגן כלפי מוסדות כגון בנק. להגדיר את ייצוג הבית המוגן ע"י הועד.
מסמך חוקי שייתן לוועד אפשרות לייצג את הוועד במוסדות שונים כמו בנק, משרד ממשלתי וכו'.
סעיף 35 לחוק הדיור המוגן והתקנות לסעיף זה בצירוף אישור של האסיפה הכללית מהווים את מתן
המנדט לוועד. יחד עם זאת, ועד אינו יכול להגיש תביעה משפטית, אלא רק הדיירים. כלומר אם רוצים
להגיש תביעה צריך כל דייר לחתום בנפרד וכו'.
2 .אישור ועד נבחר ע"י מי?
ע"י הדיירים – אסיפת הדיירים מחליטה על נוהל הבחירות.
3 .תשלום כפול ארנונה / אחזקה.
חלק מסעיפי תשלומי הארנונה חופפים את תשלומי האחזקה לבית המוגן ויש לאבחנם ולדרוש החזר
לדיירים לשימוש תרבותי. ראה מקרה פרוטיאה בכפר בני דרור.
זה מאפיין בתים על אדמות של מושבים וקיבוצים. זה מיעוט וההסדרים הם מקומיים.
4 .העלאת דמי אחזקה ב %4 – תביעה.
העלאת דמי אחזקה עדיין לא סודרו וכל שנה אנו נכנסים ל"מלחמות " עם הבתים. הגיעה הזמן לסיים את
הנושא אחת ולתמיד . אנו נמצאים כרגע בהגשת תביעה על חיוב של %4 משנת 2016 ולא הצלחנו להגיע
להסדר.
העמותה פועלת להכללת נוהל שקיפות בתקנות. ישנם בתים שהשכילו לאמץ נוהל זה מבעוד מועד
בהידברות או בהליך גישור בסיוע העמותה.
ג. עזריאל סילשי, יו"ר ועד לב אבות רחובות:
1 .נושא המפקחות. המפקחות עמוסות מידי, לא מספיק 3 מפקחות לכל הארץ. – יש תחושה שהן "מהאום".
לאה שץ סופר שוחחה עם ג'ולי עוז בנושא. לנושא הוקדשו הרבה מאוד זמן ומאמצים. גם מנהל הרשת רוני
עוזרי היה מעורב.
חלק מהטענות נפתרו וחלק לא. חשוב להבין שלממונה ולמפקחות אין סמכות לגבי מינוי מנהלים. גם התקנה
לגבי "כישורי מנהל" נכנסה לתוקף לפני זמן קצר ונותנת מרווח של 3 שנים למנהלים חסרי הכשרה פורמלית
לעבור הכשרה כזו.

 פרוטוקול אסיפת העמותה 18.6.3 12 יוני, 2018

2 . מוכנות לשעת חירום. – עפ"י הנחיות פיקוד העורף. העמותה תנסה לבדוק האם יש הנחיות ספציפיות
למוכנות לשעת חירום לדיור מוגן.
ד. יעקב תירוש, יו"ר ועד דיירי עד 120 רמת החייל:
1 .בקשר לתקנות בנושא וועד הדיירים.
האם התקנה מחייבת, כפי שנכתבה, את כל הוועדים, כולל אלה שיש להם תקנון שאושר ע"י אסיפת
הדיירים.?
התקנה לגבי וועד הדיירים, משנה באופן מהותי, את כל ההתייחסות לבעלי התפקידים, כולל תקופת
כהונתם. כמו כן, את דרך בחירת הוועדות השונות – והתייחסות לנושאים הכספיים. איך מיישמים את
התקנה?
להלן מספר סעיפים לפיהם אפשר לראות שהשאירו הרבה חופש פעולה להחלטות, כולל לגבי תקנונים פנימיים.
כלומר-הגוף הקובע הוא האסיפה הכללית ואם היא אישרה תקנון אשר במהותו אינו נוגד אלא רק מרחיב את
התקנות לא נראה שזו בעיה. זו עמידה בתנאי התקנות.
לגבי משך הכהונה בוועד – גם בעמותה בשעתו היה צריך לשנות ברגע שנכנס לתוקפו התקנון החדש לגבי
מקסימום 3 שנות כהונה רצופות.
יש לשים לב שמדובר כבר בהתחלה בכך שאת הוועד ממנים רק אם ציבור הדיירים מחליט על כך. כלומר אין
אפילו חובה לקיים ועד.
כל עוד ההחלטות העיקריות מגיעות להצבעה והחלטה באסיפה הכללית -אין כל בעיה. ברור שבחיי היומיום
הועד/נציגות מחליט.
אם יש ניגודים והתנגשויות בין התקנות לבין סעיפים מסוימים בתקנון הבית , ניתן לשנות את תקנון הבית. שוב-
יש להביא לאסיפה הכללית ולהצביע על כך בדיוק כפי שאנו עושים בעמותה מעת לעת כשרואים שיש צורך
לשנות את התקנון.
א( דיירים בבית דיור מוגן אשר מעוניינים במינוי נציגות מטעמם בהתאם לסעיף 35 לחוק, יקיימו אסיפה כללית
של הדיירים )להלן – האסיפה הכללית(, אחת לשנתיים ,לשם מינוי נציגות שתהיה שלוח של הדיירים בכל הנוגע
לענייניהם המשותפים בקשר לבית הדיור המוגן )להלן – ועד הדיירים.)
(ה( האסיפה הכללית תקבע נוהל בחירות לוועד הדיירים הכולל הוראות לעניין ההצבעה, בדיקת התוצאות
ופרסומן.
(ו( האסיפה הכללית רשאית למנות ועדת ביקורת, לשם פיקוח ובקרה על פעילות ועד הדיירים.
ב( ועד הדיירים רשאי למנות ועדות, לשם סיוע בביצוע תפקידיו11.
תקופת כהונתו של ועד הדיירים, כולל חבריו שנבחרו לפי תקנה 9 היא לתקופה של שנתיים, ואפשר לשוב
ולמנותם לעוד שתי תקופות נוספות ובלבד שלא ימונה חבר ליותר משלוש תקופות כהונה רצופות.
ה. אברהם שמואלי, בית בכפר גדרה.
מציע לעלות לירושלים לכנסת במאורגן כדי להפגין בקשר לנושאים הכואבים שאינם מתקדמים ואינם מקבלים
פתרון.
מניסיון, לא יהיה ניתן לארגן יותר מדיירים ספורים, דבר שלא יהווה שום השפעה על חברי הכנסת.
ו. דן פרנק , פאלאס רעננה.
קבלת דיירים חדשים שאינם מתאימים לדיור מוגן . א. מבחינה קוגניטיבית ב. מבחינה בריאותית.
בשנה האחרונה התקבלו בפאלאס רעננה מספר דיירים שכבר אינם עומדים ברשות עצמם וזקוקים לטיפול צמוד
יום יומי. או לחילופין אינם מתקשרים עם סביבתם בצורה מקובלת וגורמים בזה לפגיעה חמורה במרקם

פרוטוקול אסיפת העמותה 18.6.3 12 יוני, 2018

החברתי ע"י אי השקט שנוצר סביבם. המקרים האלה יוצרים לחץ על המערכת הכללית ומפריעה
בהיבטים שונים על הדיירים הוותיקים.
דעתי היא שכל אחד מאתנו יכול להגיע למצב זה אבל ישנו הבדל גדול בין ותיק שתרם את מיטב כספו למערכת
בשנים שעברו ובין דייר חדש שלא תרם עד עתה כלום ולמעשה צורך שירותים על חשבון הוותיק שיוצא מקופח
בדרך זו או אחרת.
לפי פרוטוקולים של הנהלת העמותה דנו בנושא זה ונותרה הבעיה כיצד יש לפתור אותה. למרות התראות
רבות שהתרענו בפני ההנהלה.
ראה תשובה לאילנה סיון, יו"ר ועד דיירי פאלאס תל אביב סעיף א.4 .
14 .שאלות מבאי האסיפה:
משה טורקניץ , יו"ר ועד דיירי מגדלי אלישע חיפה:
קובל על הסכומים / תשלומים הגבוהים בתקציב ליועצים המשפטיים. האם נעשה מכרז למשרד עו"ד לתפקיד
יועצי העמותה? מדוע יש הקצבה לנסיעת מונית לחברי ההנהלה?
לטענתו, פונה לעו"ד דנה מליחי חקמון, ואינו מקבל תשובה.
משרד וייס פורת הוא מהמובילים בארץ בתחומים הנדרשים לעמותה ולדיור המוגן. משרד זה היה שותף מלא
בניסוח ובחקיקת חוק הדיור המוגן, דבר המקנה לו ידע והיכרות מעמיקים ביותר בתחום שלנו, ומדבר בעד
עצמו. המיומנות הזאת עוזרת לנו עכשיו גם במאבק לשינוי סעיף 27) חוק הבטוחות) ובעיות חקיקה נוספות.
עיקר ההוצאות הכספיות של העמותה הן לגבי ייעוץ משפטי לחברים ולהגשת תביעות בנושאים הנוגעים לכלל
העמיתים. תביעה משפטית מתחילה בעלות כספית בסך 000,150 ,₪ ואין לדעת מה יהיה בסופה. האם
נצליח? האם ישתנו ההוצאות?
ייתכן שניתן למצוא משרד עו"ד זול יותר, לא בטוח שיהיה לטובת צרכי העמותה ודיירי הדיור המוגן ועשוי להיות
יקר יותר בסופו של דבר.
נסיעות הנעשות לצרכי העמותה, לכנסת לירושלים ולהגעה לוועדים בכל רחבי הארץ, נעשים לרב ברכב הפרטי
בצרוף מספר חברים ביחד לנסיעה, עם החזר של 1 ₪ לק"מ.
בבירור שנעשה לגבי טענת אי תשובה ע"י עו"ד דנה מליחי חקמון –הדבר נבדק והסתבר שמענה ניתן עוד
באותו היום, עליו ענה מר טורקניץ במשלוח פקס' שלא הגיע למשרד וייס פורת, דבר שהובא לידיעת מר
טורקניץ. נשלח שוב עם אישור פקס ומטופל.

רשמה: יהודית גבור, מזכירת העמותה.
תפוצה: יו"ר ועדי דיירי הבתים, הנהלת העמותה, ועדת ביקורת, יועצים, ג'ולי עוז.

פרוטוקול אסיפת העמותה 18.6.3 12 יוני, 2018
פרוטוקול אסיפת העמותה שהתקיימה ב 3 ביוני 2018
נספח מס' 1

פרוטוקול אסיפת העמותה 18.6.3 12 יוני, 2018
פרוטוקול אסיפת העמותה שהתקיימה ב 3 ביוני 2018 – נספח מס' 2