פרוטוקול האסיפה הכללית החצי-שנתית 29 בדצמבר 2016 (לצפייה לחץ על הכותרת)

פרוטוקול האסיפה הכללית החצי-שנתית  29 בדצמבר 2012

השתתפו:
חברי הנהלה: אברהם בר דוד-יו"ר הנהלת העמותה, לאה שץ-סופר, רבקה גן-אלרון, יואל אמיר, אשר שולמן, שלמה כוכבי.
חברי ועדת ביקורת: יהודית ויינר – יו"ר, שושנה רובינפלד, לני קרטון.
יועץ פיננסי-אברהם רוזנשטרייך . קשרי מימשל: זכריה רייך.
יועצים משפטיים: זאב וייס, דנה מליחי-חקמון. רואה חשבון – עופר בק.
מוזמנים: ח"כ נורית קורן,גב' ג'ולי עוז-ממונה על הדיור המוגן במשרד הרווחה.

נציגי הבתים שהשתתפו:
אחוזת בית, עכשיו "פאלאס רעננה"                     ורה סלומונס

אחוזת נווה חוף                                               לב אבות

אחוזת בית הכרם                                            מגדלי אלישע

אחוזת פולג                                                    מגדלי הים התיכון-בת ים

אחוזת ראשונים                                              מגדלי הים התיכון-כפר סבא

אחוזת צהלה                                                  מגדלי הים התיכון-נורדיה

בית אילדן                                                      מגדלי הים התיכון-צומת סביון

בית בכפר-גדרה                                             נווה אפעל-משען-רמת גן

בית בכפר-ביתן אהרון                                    משען ברודצקי רמת אביב

בית בכפר הדרים                                           נאות אפקה-משען-ת"א

בית בכפר-כינרת                                            גן בעיר – רמת גן

בית בכפר-כפר סבא                                      בית פרוטיאה-הרצליה

בית בלב-ת"א                                                 עד 120- רמת החיל

בית גיל פז                                                       עד 120-ראשל"צ

גני שרונים                                                      פרוטיאה בהר-שורש

דור טבעון                                                       פרוטיאה בכפר-תל מונד

הבית ברמה"ש                                               שבעת הכוכבים

בית טובי העיר                                                   רמת תמיר

נופי השרון

עד 120- הוד השרון

נעדרו: פאלאס , נוף המושבה, משען ברודצקי רמת אביב.
השתתפו נציגי בתים שאינם חברים בעמותה: מגדלי הים התיכון-גני תקוה.
פתיחת המושב ע"י יו"ר העמותה אברהם בר דוד:

אברהם הציג את עצמו בפני קהל המוזמנים – זו האסיפה הכללית הראשונה מאז נבחר ליו"ר העמותה.
בחירת יו"ר האסיפה ומזכירה: אברהם בר דוד פותח את הישיבה ומציע את לאה שץ-סופר כיו"ר האסיפה ואת רות גורלי כמזכירת האסיפה. המינויים אושרו פה אחד.

1. דברי ברכה מפי המארחת, מנכ"לית בית פרוטיאה בכפר, הגב' דז מסד.
2. הענקת תעודות הוקרה לחברי הנהלה וועדת הביקורת שסיימו תפקידם.
אברהם בר דוד הזמין חברי הנהלה אשר סיימו עבודתם כדי להעניק תעודות הוקרה ולהודות להם על עבודתם בהקמת העמותה, ביסוסה , בהעברת חוק הדיור המוגן ופעולות חשובות נוספות למען הדיירים. "ללא הפעילות שלהם לא היינו מגיעים למקום החשוב בו אנו נמצאים כיום שמקשיבים לנו ומתחשבים בנו כגורם חשוב בקביעת מדיניות בתחום הדיור המוגן. בלעדי העבודה של אותם חברים ותיקים, לא היינו יושבים כאן היום."
הוזמנו :
מר צבי אלדרוטי, יו"ר העמותה משך 6 השנים האחרונות.
מר צבי מטוס – חבר הנהלה ותיק ביותר.
מר אברהם רוזנשטרייך– יו"ר וועדת הביקורת משך 6 שנים.
גב' חוה תירוש – מזכירת העמותה בשנה שעברה.

3. פעילות העמותה-שנת 2016 ותכנית עבודה לשנת 2017– יו"ר העמותה אברהם בר דוד.
אברהם בר דוד מדווח על שינויים בהנהלה:
יצחק רוטמן פרש ובמקומו מונה אשר שולמן (בהתאם לתוצאות הבחירות ב-2.6.2016)
משה דראל מועדת הביקורת פרש ובמקומו מונה לני קרטון (בהתאם לתוצאות הבחירות ב-2.6.2016).
עם כניסתי לעבודה בדקתי את הקבוצות המלוות את עבודת העמותה: משרד וייס פורת-עו"ד, משרד פרילוג – קשרי ממשל, עופר בק – רו"ח. נפגשתי עם כל קבוצה ונוכחתי לדעת כי עבודתם למען העמותה טובה מאד.
הנושאים שטופלו מאז הכניסה לתפקיד של ההנהלה החדשה (2.6.16) (הוקרן על גבי מסך גדול).
• העלאת המודעות לבעיות הכרוכות בדיור המוגן לציבור הרחב בכל מדיה אפשרית – סדרת מאמרים בעיתונות והופעות בטלוויזיה.
• הבהרת הבעיות לחברי כנסת החברים בוועדת הרווחה – התחלנו להיפגש עם מספר רב ככל האפשר של חברי כנסת ועם שר הרווחה. אבל שאר הפעולות נדחו לחודש ינואר עד אחרי שעובר חוק התקציב.
• מידעון הדיור המוגן – הבאנו לידי סיום עבודה ממושכת של הכנת "מידעון הדיור המוגן" הפצנו באינטרנט, במייל וגם הדפסנו מספר מאות עותקים, שחולקו ויחולקו בין הוועדים וגורמים נוספים.
• קידום האתר של העמותה –עדיין בעבודה. עומד להסתיים תוך חודש ינואר.
• הפצת דף עזר לועדי דיירי בתים על הדרך כיצד לקיים בחירות לוועד, ניהולו השוטף בחירות וקשר עם הנהלת העמותה (מדריך לועדים בדיור המוגן) –באמצעות המייל וחלוקה באסיפה.
• רצף מידע בין תיקים רפואיים של הדיירים במרפאת הבית והתיקים בקופות החולים – מטעם העמותה עוסק בנושא שלמה כוכבי הפועל יחד עם נציגות של א.ב.א ופעילות רבה של ג'ולי עוז הממונה על הדיור המוגן. שלמה כוכבי דיווח על הפגישות עם נציגות קופת חולים כללית בה חברים כ-60% מהדיירים. ההסדרים המוצעים בינתיים הם: שימוש בקוד האישי של הדייר, הסדר כמו זה שהושג עם מכבי של אפשרות קריאת התיקים והוספת מידע על ידי רופא הבית ורופא הקופה, בעתיד הכנסת תוכנת "אופק" הנמצאת בשימוש בתי החולים.
יש עדיין הרבה בעיות בתחום זה כגון: בעיות של איוש המרפאה בערבים, שבתות וחגים.

אברהם בר דוד – יו"ר העמותה: תכנית עבודה לשנת 2017 – הוקרנה על גבי מסך גדול
הבעיה המרכזית שלנו בבואנו לטפל בנושאים השונים הוא התלות בגורמים כגון בתי משפט, חברי כנסת, שרים וכדומה. אין לנו שליטה על קצב העבודה שלהם. אנחנו יודעים מתי הגשנו תביעה אך לא נדע אם התוצאות תגענה תוך שנה או אף שלוש שנים. אין לנו שליטה על לו"ז הדיונים בכנסת וכיו"ב.
1. קידום התיקון של סעיף 27 לחוק הדיור המוגן-סעיף הבטוחות. – המשך המגעים עם א.ב.א, שרים וח"כים כדי להגיע להכרעה.
2. קידום הגשת התקנות לחוק הדיור המוגן לכנסת ואישורן –פגישות עם השר, עם הפקידות במשרד הרווחה העוסקת בנושא וכו'. יש הבטחה שהנושא יסתיים עד חודש יוני 2017.
3. קידום "נוהל שקיפות" בנושא: העלאת דמי אחזקה מעבר למדד. – חלק מהתקנות/נוהל ליישום החוק.
4. השתתפות בהגשת תביעה בנושא: העלאה מעבר למדד – התביעה הוגשה ומחכים לדיונים בבית המשפט ולתוצאותיהם.
5. המשך הטפול בתביעה ייצוגית בנושא: תשלום עבור הלנת מטפל אישי – התביעה הוגשה ומחכים לדיונים בבית המשפט ולתוצאותיהם.
6. המשך קידום יצירת רצף מידע רפואי בין מרפאות הבתים וקופות החולים – המשך הפגישות עם הגורמים האחראים בכל קופות החולים בשיתוף פעולה עם א.ב.א וג'ולי עוז הממונה על הדיור המוגן.
בהתאם לתוצאות הבדיקות הנערכות עתה:
7. ארנונה – נותר מספר קטן של בתים עם בעיות. הוחלט להגיש תביעות.
8. תביעה בנושא: זכות לעורך דין מטעם הדייר ברישום ומחיקה של הערת אזהרה – בהמשך לפסיקה שהתקבלה בעניין "נורדיה", חשוב לעגן את הזכות הזו של הדיירים בפסיקה ברורה.
9. תביעה בנושא: שחיקת הפיקדונות וחישוב החזר פיקדונות בדולרים – בשלב ראשון יבוצע סקר למצב בבתים השונים ובהתאם תוגש התביעה בהתבסס על משפט שהתנהל נגד משען.
10. חידוש הפעילות בנושא: מע"מ על השחיקה – מחפשים אפיקים חדשים לשנות את המצב. בעבר כבר נעשו הרבה פעולות בנושא אך ללא תוצאות חיוביות עבורנו.
11. תביעה בנושא: תוספות בניה בבית דיור מוגן קיים – יבוצע סקר / מיפוי של מה שקורה בבתים החברים בעמותה כדי לבדוק מה ניתן לעשות כעמותה בנושא זה.
12. קידום אתר האינטרנט של העמותה – עיצוב מחדש יסתיים בחודש ינואר ובמהלך השנה יבוצע קידום יזום של האתר.
13. צירוף בתים נוספים לעמותה – פעילות מתמשכת. כל עזרה מחברים בעמותה בנושא זה תתקבל בברכה.
14. פגישות עם ועדי דיירים והופעה בפני אסיפות דיירים – לפי בקשה.
15. מתן יעוץ משפטי וחשבונאי לועדים – לפי בקשה.
16. המשך הפצת המידע על צרכי הדיירים בדיור מוגן בכל אמצעי המדיה.

17. יצירת קשר עם אירגונים נוספים המטפלים בבעיות הגיל השלישי.

18. טפול בבעיות עקרוניות בכל נושא הקשור למספר בתים.

4. דברים של אורחת הכבוד, ח"כ נורית קורן
יש פה כפר מדהים, יפה וירוק, וכולכם נראים טוב ומאושרים. מברכת את אברהם בר דוד , את יו"ר האסיפה לאה שץ-סופר ואת רות גורלי המזכירה, כמו גם את חברי ההנהלה הפורשים ומאחלת לכולם אריכות חיים. מברכת את ג'ולי עוז על עבודתה למען רווחת הדיירים.
"רות פרמינגר, הלוביסטית של העמותה, פנתה אלי בשנה שעברה והציגה בפני את נושא בטוחות על הפיקדונות. בינתיים בדקתי את החומר הנוגע לערבות בנקאית עבור פיקדונות הדיירים במקרה של חדלות פירעון מאחר וישנם בתים אשר נפלו והדיירים הפסידו את כספם. בידי בעלי הבתים יש כמעט 30 מיליארד ₪ (סכום שיכול להפיל את השוק) של פיקדונות שאינם מבוטחים. אין מצב במשק שאדם שנותן הלוואה הוא גם זה שנושא בעלות הערבות. מתנגדת לניצול אנשים בגיל השלישי. אחת הבעיות שבעלי הבתים טענו בפני היא שאני הולכת להפיל את השוק. לשוק הזה נכנסו כל מיני אנשים מיומנים יותר ומיומנים פחות וללא כל פיקוח, אין מושג היכן הכסף מושקע. משרד המשפטים עומד על כך שתהיה ערבות בנקאית אבל מתברר שיש כאן בעיה של הבתים לטענתם לעמוד בכך. יש הצעה למשכנתא מדרגה ראשונה. מועצת הכלכלה ומשרד המשפטים בוחנים אפשרויות שונות על מנת להגן על הדיירים. נבדקה אפשרות למשכן את יחידת הדייר, ישנם בתים שבנויים על אדמת מועצה מקומית ושם יש בעיה עם משכנתא. בעלי הבתים יכולים להשקיע את כספם בנכסים בארץ וגם בחו"ל דבר שיוצר בעיה במקרה של חדלות פירעון. נקבע דיון בהשתתפות כל הגורמים ב- 29 בינואר 2017. בכל מקרה צריך ליצור גם קרן שבמקרה של חדלות פירעון אפשר יהיה להחזיר לדיירים הצריכים לעבור לסיעודי את כספם כמו גם יורשים של מי שהולכים לעולמם בתקופת חדלות הפירעון.
הועלה בפני גם נושא של הזכות לפטור ממע"מ. לשם כך יש לגרום לשינוי בחוק.
תשלום ארנונה – ישנם בתים שהתשלום כלול בתשלום החודשי , דבר הנוגד את החוק, והבתים מתעלמים מכך וגם בזה מטפלים.
נושא אחר אשר טיפלתי בו הוא פתיחת הארכיון של תיקים ופרוטוקולים של "ילדי תימן" ושמחה שהחיסיון בוטל וכל המסמכים היום זמינים לקהל הרחב באתר ממשלתי. זה נושא בו אני קשורה גם בצורה אישית והוא חשוב לי ביותר."

***

אברהם בר דוד מודה לח"כ קורן על דבריה ועל עזרתה בשינוי ס' 27.

5. דברים מפי ג'ולי עוז הממונה על הדיור המוגן – ממונה על יישום חוק הדיור המוגן
" יש היום כ- 90 בתי דיור מוגן ברחבי הארץ עליהם יפקחו שלוש מפקחות מחוזיות. בתחום הדיור המוגן יש היום בניה ענפה חדשה גם במודלים נוספים שבהם אין מסלול של פיקדון, יש אפשרות לקנות את היחידה, או לשלם תשלום חדשי. ח"כ קורן הגישה הצעת תיקון לס' 27 עם אופציה אחת בלבד – ערבות בנקאית. נראה לנו שרק אפשרות אחת אינה מתאימה. בבדיקת השוק הכלכלי של הדיור המוגן ורמת הסיכון בו תוך הבטחת כספי הפיקדונות אנחנו עובדים על מנת לתקן את הסעיף בצורה מאוזנת: משרדי המשפטים, הרווחה יחד עם רשויות שונות- להגנת הצרכן כולל הנהלת העמותה המייצגת את הדיירים. יושבים עם יזמים כולל א.ב.א. כדי למצוא אפשרויות שונות. ס' 27 יתוקן בהתאם לבטוחות אפשריות. מדובר יהיה כנראה על מספר אפשרויות .
אני יודעת שהחיקוק של סעיף זה נולד בחטא, ברגע האחרון תחת לחצים שונים וצריך לשנותו אבל עדיין לא נמצא הפתרון האופטימלי. אני יודעת שזה אחד הסעיפים המרכזיים שלמענם נכתב החוק.
לגבי התקנות –תקנות איתנות כלכלית טרם נכתבו וכן סוגיות המצריכות אישור של משרד הבריאות. היועץ הכלכלי יצטרך לתת מענה גם לנושא העלאת דמי האחזקה מעבר למדד. צריך לבנות מנגנון שקיפות כדי שלא צריך לצאת ל"מלחמה" כל שנה. אני יודעת שיש גם מגעים בין ועדים והנהלות בנושא זה. התכנית היא לסיים את נושא התקנות תוך חצי השנה הקרובה ואני מקווה לעמוד ביעד.
אני ממונה גם על פניות הצבור. מקבלת הרבה פניות. לא לכל דבר יש לי תשובה מיידית או מלאה. אני עונה לכל הפניות ואני מבקשת שמי שאינם מרוצים מהתשובה ימשיכו לפנות עד לקבלת תשובה מספקת. משתדלת לשקול כל דבר ממספר היבטים , כדי להגיע לתשובה שקולה ומאוזנת.
לא כל תלונה צריכה להגיע הישר לממונה. אני מבקשת שקודם כל תעשו ניסיון לפתור את הדברים בתוך הבית בדיאלוג בין הועד להנהלה. חשוב למצות קודם את התהליך הפנימי. אתם ממשיכים לגור בבית, צריכים לחיות, לא מפוחדים ולא מאוימים ולכן חשוב לנסות לפתור קודם כל בתוך הבית.
פרטי ההתקשרות עם הממונה מופיעים באתר העמותה ובאתר משרד הרווחה.
מידע על נושאי רצף מידע רפואי בין מרפאות בקהילה לבין מרפאת הבית נמסרו בפירוט ע"י שלמה כוכבי. אין בחוק: "שרותי אחות 24 שעות ביממה". אנחנו נגדיר את תפקיד האחות והעזרה הראשונה שחייבת להינתן 24/7 , הדיירים יקבלו את שרותי הרפואה בכל בית על פי מה שכתוב בהסכם בין הדייר לבית. על הנהלת הבית לעמוד בהתחייבויותיה לגבי שירותי רפואה בחוזים.
אני מרוצה מכך שקופות החולים עומדות על בדיקת איכות הרופאים בבתים. זה תהליך ארוך ומעורבים בו גם ארגון א.ב.א, חברי העמותה והממונה. מקווה להגיע למצב של שירות מיטבי בתוך הבית עם רצף מידע."
***

אברהם בר דוד מודה לג'ולי עוז על דבריה.
6. דיון והצבעה על שינויים בתקנון – יו"ר העמותה אברהם בר דוד בעזרת עו"ד דנה מליחי-חקמון
הנהלת העמותה ביקשה לשנות סעיפים בתקנון. נוסח השינויים נשלח מראש לוועדים, הוקרן על המסך ונמצא גם בנספח א לפרוטוקול.
תיקון א. שינוי של סעיף7(1): מוסיפים מ"מ קבוע ליו"ר הנהלת העמותה.
תיקון ב. התנהלות כספית של ההנהלה: סמכות על הוצאות של עד 2,500 ₪ בחתימת יו"ר וחבר הנהלה נוסף.
תיקון ג. תוספת לסעיפים הנוגעים לוועדת הביקורת – בהקבלה לאלה הנוגעים להנהלה.

תוצאות הצבעה על סעיפי התיקון בתקנון:
סעיף א' – בעד: 37 –נגד 0 – נמנע 0
סעיף ב.' – בעד:37 –נגד 0- נמנע 0
סעיף ג' – בעד 37 –נגד 0 – נמנע 0

7. הצגת הצעת התקציב לשנה הבאה – חברת הנהלה רבקה גן-אלרון
התקציב בנוי על החלטה של תשלום של 7 ₪ לחודש שכל דייר בכל בית מעביר לעמותה.
התקציב בנוי בהתאם לתכנית העבודה לשנת 2017 שהוצגה ע"י בר דוד.
חלק מהנושאים המשפטיים נמשכים אל תוך 2017 ואף 2018.
זוהי הצעת תקציב ואם יהיה צורך נציג בקשה לאישור שינויים בתקציב, בהתאם להתפתחויות שתהיינה עד יוני 2017.

שאלה: לכמה בתים משותפות התביעות המשפטיות?
דנה: מדובר בתכנית עבודה על נושאים עקרוניים. טרם החלטה על הגשת תביעה, הנהלת העמותה מבקשת מאתנו למפות את כל הבתים בהתאם לנושאים. כמענה לשאלה לגבי תביעות שהוגשו , אשיב כי התביעה בעניין העלאה מעבר למדד הוגשה נגד אחוזת נוה חוף בשם דייריה, בתמיכת וסיוע העמותה. תביעה ייצוגית בעניין תשלום מופרז הנגבה בגין הלנת מטפל אישי , הוגשה בתמיכת וסיוע העמותה נגד מגדלי הים התיכון נורדיה, בית בכפר ביתן אהרון ובית בכפר גדרה.
בתשובה לשאלה מה מצב התביעה הייצוגית בעניין תמורה מופרזת בגין הלנת מטפל אישי: הבתים הגישו כתבי הגנה, אנו הגשנו תגובה ונקבע מועד לדיון.
שאלה: מה פשר הגידול בהוצאות על אתר האינטרנט?
תשובה: האתר מעוצב מחדש ויש השקעה בקידום אורגני וקידום ממומן שהם יקרים יותר מסתם אחזקת אתר.
שאלה/הצעה: לקידום הנושאים בהם מטפלת העמותה יש צורך ביותר כסף עבור תקשורת. יש לצאת מהקופסה.
תשובה: התקשורת היא לא כמו שהיה בעבר, תקשורת לא זקוקה לכסף אלא לאדם אשר יטפל בנושא. תקשורת אי אפשר לקנות אלא לפנות לאדם אשר ילחץ דרך המדיה. לאחרונה התפרסמו כתבות בעיתונים וכן בטלוויזיה על פי נתונים שמסרה העמותה. ולמי שחושב שחשוב להיפגש עם ח"כ שמולי – יש כבר מועד לפגישה איתו.

הצבעה על הצעת התקציב:
בעד: 34 – נגד 1 – נמנעים 2
הצעת התקציב אושרה.

8. דוח ועדת ביקורת – יו"ר הועדה יהודית ויינר

יהודית הציגה את דו"ח ועדת ביקורת –מצורף לפרוטוקול כנספח ב.

9. אישור מינוי ושכרו של רואה חשבון עופר בק

עופר בק עומד לרשות הוועדים בנושאים הקשורים לעבודתו.
עופר:" כפי שאמרה ג'ולי עוז יוכנס נוהל שקיפות כחלק מהתקנות מאחר והבתים שהם חברות פרטיות אינם מחויבים לפרסם דוחות.
יש לנו פסק הדין המדבר על שקיפות אך חלק מהבתים טוענים שהמדובר בסודות מסחריים , והם אינם משתפים פעולה בנושא זה, בניגוד לפסק הדין. אחד הפתרונות הוא קביעת נוהל שקיפות בתקנות. אפשרות נוספת הקיימת כבר היום היא למנות משקיף חיצוני אשר יחתום על סודיות ויבדוק האם הנתונים המוצגים ע"י הבית מוצדקים. בית שלא יעמוד בתנאי השקיפות , יש להגיש תביעה נגדו.
דוגמא: אחוזת נווה חוף: לאחר כשל בדיאלוג – פנו לבית המשפט.
חשוב לציין שכל בית צריך להיבדק בנפרד. אין מכנה אוניברסאלי זהה לכל הבתים."
הצבעה על: מינוי רואה החשבון ושכרו: בעד: 37 – נגד 0 – נמנעים – 0

10. נושאים שנשלחו מראש ע"י היו"רים של ועדי הבתים.

א. הנושאים שנשלחו בכתב לפני האסיפה נגעו בעיקר לנושאים הבאים: הדחיפות בתיקון סעיף 27, התקנת תקנות, נוהל שקיפות בעת העלאה מעל למדד. לשלושת נושאים אלה היתה התייחסות נרחבת בדברי היו"ר בר דוד ובדבריה של ג'ולי עוז הממונה על הדיור המוגן.
ב. בניה בבתי דיור מוגן – גם לנושא זה היתה התייחסות בדברים דלעיל והדוברים ויתרו על זכות הדיבור. תוספת של יצחק רוטמן: יש נוהל ברור ומסודר במדינה מתי אפשר להגיש התנגדות. צריך להיות מאוד ערני ולהגיש את ההתנגדות לפני שהבית מקבל היתר בניה. חשוב שיהיה ליווי משפטי.
ג. דב קלי – "עד 120 הוד השרון" ריבית רעיונית – נושא שמוכר פחות לרוב הדיירים אבל הרבה מהנהלות הבתים עושות בו שימוש – בעיקר מתחשבנות עם היורשים וגובות מהם את הכספים. מס הכנסה מתייחס לפיקדון שאנו נותנים לבית כהלוואה שמבחינה עקרונית נושאת ריבית. על הרבית הזו צריך הבית לשלם מע"מ. ברם, הבתים מגלגלים זאת על הדיירים כי הרווח הוא כאילו של הדיירים ולא של הבית. ההסדר הזה מושת ע"י מס הכנסה. יש לבדוק מדוע כאשר הרבית במשק 1.1% מהדיירים גובים מע"מ על ריבית של 3.75%.
לאה: נושא זה יועלה בישיבת ההנהלה הקרובה וייבדק כיצד ניתן מלפעול בנושא זה.

ד. אברהם שמואלי- בית בכפר גדרה –מדווח על 3 דיירים שנאלצים לעזוב את הבית כי אינם יכולים לעמוד בתשלומים השוטפים. בעת הפינוי נדרשים לשלם עבור שיפוץ הדירה וכן ריבית רעיונית. בפניה למנהל הבית: הוא לא מכיר בחוקיות חוק הדיור המוגן. בפניה למשרד וייס האם יוכל לקבל מכתב נאמר כי הערכת עבודה של 4 שעות, כאשר כל שעה היא 800 ₪. עד כה שולמו המיסים לעמותה והשאלה מי יכול לעזור לי ? המנכ"ל מסרב לדבר אתנו – למי לפנות כאשר יהיו בעיות בעתיד ? ביטוח ללשון הרע – האם יש צורך ?
לאה: זוהי פניה פרטנית – לכל ועד יש הזכות לפנות לעזרה משפטית ללא עלות – על פי החלטת ועד הבית.
לכל בית יש זכות למכתב אחד בשנה ופגישת יעוץ, בנוסף לייעוץ טלפוני, כחלק מההטבות בעמותה. הועד יכול להחליט אם הוא רוצה לנצל זכות זו עבור אותם דיירים.
(הערה – לידיעה: עפ"י חוק הדיור המוגן הועד מייצג חוקית את הדיירים. יש להודיע לממונה על סירוב של מנהל להיפגש עם ועד הדיירים. בנושא ביטוח נושאי משרה – במקרה זה חברי ועד – כל ועד יכול להחליט אם הוא רוצה לעשות ביטוח כזה. נושאי משרה של הנהלת העמותה, ועדת בקורת וכיו"ב – מי שעובדים בהתנדבות – יש כיסוי ביטוחי כזה. לפרטים – אברהם רוזנשטרייך עסק בנושא מטעם העמותה 03-6808113).
ד. פרופ' יאיר אהרוני – בית בלב תל אביב
1. לאור החשיבות של בטחונות הפיקדונות, האם נבדקו השיטות להבטחת הביטחונות בארצות אחרות. אם כן, מה היו התוצאות, ואם לא – למה לא.
תשובה: א.ב.א בדקו בעולם והציעו את המשכנתא הסטטוטורית שהסתבר שאינה ישימה כאן. בהמשך נבדקה הישימות של מתן משכנתא ראשונה (סקר של משרד הרווחה) והתברר שגם זה אינו פתרון ישים ברוב הבתים.
2. באותו נושא – האם נבדקה הסיבה שחברות הביטוח אינן מוכנות להציע ביטוח פיקדונות?
והאם נעשתה פניה למפקחת על הביטוח כדי שתפעל בעניין?
תשובה: כל חברות הביטוח, כולל ללוידס לונדון מסרבות. הייתה פניה למפקחת על הביטוח – אין עניין. הייתה גם הצעה לביטוח על ידי הממשלה ונענינו בשלילה. כאשר מציעים דיור ללא פיקדון ישנם בתים המכפילים את דמי האחזקה החודשיים וישנם המשלשים אותם.
3. כמה עולה לעמותה העסקת שדולה והאם נשקלה האפשרות להעסיק חברה אחרת, לאור מה שנראה כאי הצלחה.
תשובה: כפי שנאמר ע"י בר דוד – הפעילות הלוביסטית נבדקה ונמצאה משביעת רצון ואין סיבה לשנות.
4. מהו ההסבר לכך, שארבע שנים לאחר חקיקת חוק הדיור המוגן, השר עדיין לא חתם על התקנות.
כפי שהוסבר, לצערנו זהו קצב עבודת משרדי הממשלה.

ה. מיכאל רסטצ'ר אחוזת נווה חוף: התשלום שהבית דורש עבור העסקת מטפל אישי. האם לא ניתן להגיע באמצעות המחוקק במקום להתמודד עם הנהלת הבית ?
תשובה: לצערנו נוכחנו שללא תביעה משפטית לא ישתנה דבר ולכן הוגשה התביעה הייצוגית בנושא זה.

ו. מקבץ תשובות של ג'ולי עוז למספר שאלות שהוצגו:
1. כניסה מבוקרת לבית – החוק לא הגדיר איזה כניסה מבוקרת (שומר, קודן, פקידת קבלה וכו') הכוונה היא שלא כל אחד יכול להיכנס בצורה חופשית לבית. זה נחשב "כניסה מבוקרת" מבחינת החוק.
2. שירותי רפואה – בחוק כתוב: שירותי אחות בלבד בבית הדיור המוגן והשירות הנוסף הוא עזרה ראשונה 24/7. לא מדובר בשירות רפואי. מכיוון שהחוק נחקק אחרי שכבר היו קיימים בתים וחוזים הסעיף הושאר בעמימות. בכל חוזה כתוב "השגחה רפואית 24 שעות". צריך לבדוק בכל בית למה הם התכוונו. אם ההסברים שההנהלה נותנת אינם מניחים את הדעת אפשר לבוא להתדיין עם הבית.
3. הגשה חלקית של תקנות – הגשה חלקית בלתי אפשרית. רוב התקנות כבר נכתבו , אבל לפי נהלי הכנסת ומשרד המשפטים צריך להגיש את כל התקנות ביחד, בייחוד כאשר מדובר במקבץ תקנות המתייחס לחוק שלם.
4. בנייה על חשבון שטחים ציבוריים – סעיף 25 בחוק הדיור המוגן מגדיר בצורה מדויקת את הנושא. אם מגדילים את מספר הדירות צריך גם להגדיל בהתאם את השטחים הציבוריים.

11. שונות:
1. ביטוח תכולה וצד ג' – חשוב שכל דייר יעשה ביטוח תכולה הכולל גם ביטוח צד ג' עבור פנים דירתו. החלקים שמחוץ לדירה מבוטחים ע"י הבית אבל לא פנים הדירה ותכולתה ומה שקורה בה. העמותה במו"מ עם מספר חברות ביטוח בנושא זה.
2. ועדי הדיירים מתבקשים לעדכן את הנהלת העמותה בדבר שינויים בהרכב הוועדים. חשוב לשלוח את השמות, מספרי טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.
3. ועדי הדיירים מתבקשים לשלוח בכל שנה רשימות מעודכנות של הדיירים החברים בעמותה כולל מספר תעודת זהות – זו דרישה של רשם העמותות.
4. הצעה: ליצור כתובת מייל של ועד לקבלת מיילים ושם יוכל כל דייר לקרוא את המידע שהעמותה שולחת. בכל בית יש בד"כ עמדות מחשב ציבוריות.
5. אחוזת בית הכרם: מדווחים על שני פרויקטים: העברת מידע על שינויים בסדר היום של פעילויות מועבר לדיירים ב-SMS. פרויקט שני להגביר את המודעות לבעיה של נפילות, הוועד הכין טבלה מגנטית של המלצות למניעת נפילות שחולקו לדיירים .

נעילת האסיפה: לאה שץ סופר מודה לנוכחים על השתתפותם ומודיעה כי הנושאים השונים שהועלו ודורשים המשך התייחסות וטיפול יידונו גם ע"י הנהלת העמותה.
האסיפה הסתיימה.
רשמו רות גורלי ולאה שץ סופר.

נספח א'- לפרוטוקול אסיפה כללית 29.12.16
תיקונים המוצעים לתיקון של 3 סעיפים בתקנון העמותה שעמדו להצבעה ואושרו באסיפה .
א. הסעיף כיום:
7. הנהלת העמותה
7. . הנהלת העמותה
7.1 מספר חברי ההנהלה לא יפחת משבעה ולא יעלה על תשעה. ההנהלה תבחר מתוכה את יושב/ת ראש העמותה. חברי ההנהלה ובעלי התפקידים בה יבצעו את משימותיהם בהתנדבות ושלא על מנת לקבל פרס, מלבד שיפוי של הוצאות נסיעה וכד' אשר ייכללו בתקציב העמותה.
הנוסח החדש המוצע לאישור:
7. הנהלת העמותה
7.1 מספר חברי ההנהלה לא יפחת משבעה ולא יעלה על תשעה. ההנהלה תבחר מתוכה את יושב/ת ראש העמותה וממלא מקום ליושב ראש העמותה. יושב הראש או מי שייבחר על ידו ירכז את פעילות הנהלת העמותה ואת סדר היום בישיבותיה. במצב של שוויון בעת קבלת החלטה של הנהלת העמותה, תהא ליושב הראש זכות הכרעה. חברי ההנהלה ובעלי התפקידים בה יבצעו את משימותיהם בהתנדבות ושלא על מנת לקבל פרס, מלבד שיפוי של הוצאות נסיעה וכד' אשר ייכללו בתקציב העמותה.

ב. הסעיף כיום:
8. התנהלות כספית של העמותה
8.1 העמותה תנהל את מהלכיה הכספיים בהתאם למסגרת התקציב.
הנוסח החדש ה מוצע לאישור:
8. התנהלות כספית של העמותה
8.1 העמותה תנהל את מהלכיה הכספיים בהתאם למסגרת התקציב. יושב ראש העמותה יחד עם חבר נוסף מהנהלת העמותה מוסמכים יחד לאשר הוצאה במסגרת ובהתאם לתקציב העמותה, שאינה עולה על 2,500 ₪.

ג. תוספת לסעיף הדן בועדת הבקורת

9. ועדת ביקורת – תתי-סעיף 9.1 עד 9.8 – ללא שינוי.

להלן התוספת המוצעת
9.9. חבר/ת ועדת ביקורת יכול/ה להתפטר בכל עת מכהונתו/כהונתה, ע"י הודעה בכתב להנהלה.
9.10. ועדת הביקורת רשאית בהחלטה, פה אחד לקבוע כי נבצר מחבר/ת ועדת ביקורת למלא את תפקידו/תפקידה (החלטה פה אחד – למעט החבר/ה שלגביו/שלגביה מבקשים לקבוע נבצרות).
9.11. נתפנה מקום בועדת הביקורת הן מחמת התפטרות והן מחמת נבצרות מכל סיבה אחרת, רשאית ועדת הביקורת להשלים את מספר חבריה מתוך חברי העמותה. במידת האפשר תבוצע ההשלמה מבין חברי העמותה אשר בבחירות האחרונות קיבלו את מספר הקולות הרב ביותר לאחר אלה שנבחרו.
9.13. ועדת הביקורת תסדיר בעצמה את תכיפות ישיבותיה וסדרי כינוסה. החלטותיה תתקבלנה ברוב רגיל ובמקרה של קולות שקולים, יכריע קולו של היושב/ת ראש.

נספח ב' – לפרוטוקול אסיפה כללית 29.12.2016

דוח ועדת ביקורת לשנה שנסתיימה ביום 31.12.16

.1 בכל ישיבת הנהלה נוכח לפחות חבר אחד של ועדת הביקורת
2. ועדת הביקורת פועלת בליווי צמוד לפעילות העמותה. לדוגמא:
א. ביקורת הוצאות הנהלת העמותה
ב. ביקורת על תשלומים לנותני שרות לעמותה כגון: עורכי דין, אנשי פירסום, תקשורת,לוביסטים וכו.
ג. בדיקת התשלומים המתקבלים מועדי הבתים של הדיור המוגן המאוגדים בעמותה.
ד . ביקורת על ביצוע החלטות ההנהלה.
.3 הצעת תקציב לשנת 2017 :
התקציב מבוסס על הכנסות העמותה לפי גביה של 7 ש"ח לחודש מכל דייר חבר העמותה.
הצעת התקציב הוכנה ע"י הגב. רבקה גן אלרון והוגשה לאישור ההנהלה ביום – 24.11.16
ותוגש לאישור סופי באסיפה הכללית.
התקציב מותאם לפעילויות העמותה המתוכננות לשנת 2017 כדלהלן:
א. קידום התיקון של סעיף 27 לחוק הדיור המוגן סעיף הבטוחות.
ב. קידום הגשת התקנות לחוק הדיור המוגן לידי שר העבודה והרווחה ואישורן.
ג. קידום נוהל שקיפות" בנושא העלאת דמי אחזקה מעבר למדד והשתתפות בהגשת תביעה בנושא.
ד . קידום יצירת רצף מידע רפואי בין קופות החולים השונות והמרפאות של הבתים.
ה. המשך טיפול בתביעה ייצוגית בנושא תשלום עבור מטפל אישי.
ו. בהתאם לתוצאות הבדיקות הנערכות עכשיו תישקל הגשת תביעה משפטית בנושאים:
ז. גבית ארנונה במספר בתים בהם הארנונה נגבית במסגרת התשלום החודשי של דמי האחזקה
ח. זכות לעו"ד מטעם הדייר ברישום ומחיקה של הערת אזהרה
ט. שחיקת הפיקדונות מהקרן ולא מהיתרה וחישוב החזר פיקדונות בדולרים
.י. תוספת בניה בבית דיור מוגן קיים ומאוכלס
יא חידוש הפעילות בנושא מע"מ על השחיקה.
יב קידום אתר האינטרנט של העמותה.
יג צרוף בתים נוספים לעמותה.
יד מתן יעוץ משפטי וחשבונאי לוועדים עפ"י בקשה. –
טו. מאחר ולא נמצא מתנדב/ת לתפקיד מזכירות העמותה הוחלט בינתיים על שכירת שרותי מזכירות חיצוניים
4. תקציב 2016
בתקציב שנת 2016 נותרה יתרה של 301.198 ₪ המיועדת לסיום מטלות שכבר תוקצבו . שלא הסתיימו עד סוף השנה ונמשכות לשנת 2017
עפ"י החלטת הנהלה תקציב 2016 כלל הוצאת חוברת מידעון המסכמת את זכויות הדייר בבתי הדיור המוגן בסך 17.000 ₪. הדפסת החוברת נסתיימה.
חודש ביטוח נושאי משרה בהנהלת העמותה לשנה נוספת בעלות 10.000 ₪
לשדרוג וסיום הקמת אתר האינטרנט של עמותת הדיור המוגן. נשכרה חברת. adactive עלות ההקמה והאחזקה 37.000 ₪.
5. הוצאות הנהלה ומינהלה
לדעת ועדת הביקורת הוצאות ההנהלה סבירות ביחס למטלות העמותה. התשלומים לנותני השרות סבירים ובהתאם לחוזים שנחתמו.
תודה לגב. פלי רוזנבלט הממשיכה בנאמנות בתפקידה כגזברית ותודה מיוחדת לגב. רות גורלי שהתנדבה לארגן אסיפה זו.

חתומים: יהודית וינר -יו"ר, שושנה רובינפלד, משה דראל.