תכתובת

השלמת התקנות וסנכרון המידע הרפואי – מכתב למירב כהן 20.10.20
השלמת תקנות וסנכרון מידע רפואי – מכתב לחיים כץ 20.10.20
השלמת תקנות וסנכרון מידע רפואי – מכתב לטלי פלוסקוב 20.10.20
לקחי קורונה
תגובה לבגצ לשר הבריאות 11.5.20
מכתב לראש הממשלה 7.5.20
תשובת שר הבריאות על סנכרון המידע הרפואי
מכתב לשר הבריאות 11.4.20
ימי הקורונה – מנשר לועדים 10.4.20
מכתב בנושא סנכרון המידע הרפואי 5.4.20
מכתב לרוני גמזו 19.4.20
מכתב לח"כ מירב כהן 18.4.20
עמותה פניה לשר הרווחה 15.9.2020
התו הזהוב לדיור המוגן
עמותה סגר חדש