משרד הרווחה, דיור מוגן- אזרחים ותיקים – פרטי קשר – 1.1.2024

הממונה על הדיור המוגן, מר שלומי בר לב:

דואר ישראל: עבור הממונה על פניות הציבור, משרד הרווחה והביטחון החברתי;
ת.ד. 915, רחוב קפלן 2, ירושלים 9100801

טלפון: 118 (מוקד פניות של משרד הרווחה והביטחון החברתי, 24 שעות ביממה)
מס' טלפון ישיר: 02-5085771 מס' טלפון במזכירות: 02-5085752

פקס: 02-5085590

דוא"ל לפניות הציבור: pniot@molsa.gov.il

דוא"ל שלומי בר לב: shlomoB@molsa.gov.il

אתר משרד הרווחה: http://www.molsa.gov.il/     פניות ציבור.

מס' טלפון ישיר: 02-5085771

מס' טלפון במזכירות: 02-5085752

מען המשרד: רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים, ת.ד. 1260. מיקוד 9101201

מפקחות אזוריות משרד הרווחה:

אזור מרכז:

המפקחת האזורית על הבית:  גב' תאיר שלמה.

מס' טלפון ישיר: 02-5085494

מס' טלפון במזכירות: 02-5085752

דוא"ל: tairS@milsa.gov.il

מען המשרד: רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים, ת.ד. 1260. מיקוד 9101201

אזור צפון:

 המפקחת האזורית על הבית:  גב' יעל לוין אלגני.

מס' טלפון ישיר: 02-5085254

מס' טלפון במזכירות: 02-5085752

דוא"ל: yaelLev@molsa.gov.il

מען המשרד: רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים, ת.ד. 1260. מיקוד 9101201

אזור ירושלים והדרום:  בשלבי גיוס