הודעת הממונה על הדיור המוגן

ראש המינהל לאזרחים ותיקים ותחום הדיור המוגן: סמנכ'ל בכיר מר יריב מן

אגף מערכי דיור : ראש אגף בכיר הגב' חמה ישראלי שמייסר

תחום דיור מוגן : מנהל תחום מר שלומי בר-לב' טלפון:  02-5085771  אימייל: shlomob@molsa.gov.il

מרכז התחום : מר עומרי כהן

 מפקחת אזורית אזור המרכז: הגב' תאיר שלמה

 מפקחת אזורית  אזור הצפון: הג' יעל לוין אלגני