טיפים לבחירת דיור מוגן (לצפייה לחץ על הכותרת)

טבלת קריטריונים בעמוד 13 למידעון העמותה.