מטפל סיעודי בדיור מוגן (לצפייה לחץ על הכותרת)

החוק מעניק לדייר מוגן הזקוק לסיוע של מטפל סיעודי, רשות להעסיקו ולהלינו בבית. בית המשפט קבע, שעל הדייר לשלם לבית עבור הזכות להלין מטפל סיעודי. אבל, כמה עליו לשלם?

בית המשפט קבע, שבית הדיור המוגן רשאי לתבוע סכום סביר . אבל מהו סכום סביר?

המצב הוא, שבתי דיור גובים סכומים שונים זה מזה, באופן משמעותי, בחלקם בסכומים גבוהים.  עמותת הדיירים גורסת, בעקבות דו"ח של כלכלן, שהעלויות לבתים הרבה יותר נמוכות מהסכומים שהדיירים נדרשים לשלם.

לבית המשפט המחוזי מחוז מרכז הוגשה בסוף שנת 2016, בקשה של דיירים , בתמיכת העמותה, לאישור תובענה ייצוגית בנושא ההעסקה וההלנה של מטפל סיעודי.