מכתב גלוי לבעלים ולמנהלי רשת מגדלי הים התיכון מאת גב' לאה אקסר, יו"ר ועד דיירי 'מגדלי הים התיכון בת-ים' (לצפייה לחץ על הכותרת)

קטגוריה: בתקשורת

מחבר המאמר: לאה אקסר

תאריך פרסום: 31.1.15

לכבוד הנהלת רשת 'מגדלי הים התיכון׳

נכבדיי,

כתוצאה וכמסקנה של פגישות עם גורמי הנהלת הרשת הנכבדים והקובעים את התקציבים ואי- לכך את השקעתם והיכן – עלתה במוחי מחשבה ממש כואבת !

כל שיפור בבית, כגון העלאת האינטנסיביות של הטיפול 'בדיירים הנחלשים', יהיה על חשבון  הדיירים כולם !  כלומר: אם לא יוסיפו כוח אדם, הרי שכוח האדם הקיים ימעיט שעות עבודתו באוכלוסייה הנוכחית, או שיוסיפו כוח אדם ואז יעלו עקב כך את תשלום דמי האחזקה החודשיים !

המדובר בעובדי מרפאה , רווחה, ביטחון, ניקיון ו ה כ ו ל …

מסקנה: כל העלאה בהוצאות אחזקת הבית, אל לה שתיפול על הדיירים ! (פרט לעליית המדד) אלא על 'בעלי – הבית' ! 

זה עניינם שהבית יהיה טוב, יפה, יעיל ונעים, על מנת להקנות לו 'שם טוב' ולגרום להצלחתו !

דייר , משנכנס לדיור מוגן, 'תחנתו האחרונה' בתכנון חייו, וזאת לאחר שמצא דרך לאיזון כלכלי לאור אפשרויותיו הכספיות , חייב לדעת שלא 'יפלו עליו' בעיות כספיות נוספות ! שהרי הוא כבר לא פעיל בשדה הכלכלה והכנסותיו אינן גדלות, אלא להיפך. 

עצותיי אלו, לבטח, לא תיראינה בעיני הבעלים שלנו – אך יש להבין ולהחדיר בתודעה, שלכול ענף עסקי יש מיוחדות שלו ! וכשיהיה זה ב ר ו ר, יינקט חישוב עסקי לסוג זה של עסק מראש,  כך שיהיה כלכלי ולא יפתיע את 'הדייר הזקן' בתוספות, 'מעת לעת' או 'מפעם לפעם'.

 

בכבוד רב,

 

לאה אקסר

יו"ר וועד דיירי מגדלי הים התיכון בת-ים