תכתובת

השלמת חקיקה- תקנות, מכתב לגיל חורב 13.1.21
השלמת התקנות וסנכרון המידע הרפואי – מכתב למירב כהן 20.10.20
השלמת תקנות וסנכרון מידע רפואי – מכתב לחיים כץ 20.10.20
השלמת תקנות וסנכרון מידע רפואי – מכתב לטלי פלוסקוב 20.10.20
לקחי קורונה
תגובה לבגצ לשר הבריאות 11.5.20
מכתב לראש הממשלה 7.5.20
תשובת שר הבריאות על סנכרון המידע הרפואי
מכתב לשר הבריאות 11.4.20
ימי הקורונה – מנשר לועדים 10.4.20
מכתב בנושא סנכרון המידע הרפואי 5.4.20
מכתב לרוני גמזו 19.4.20
מכתב לח"כ מירב כהן 18.4.20
עמותה פניה לשר הרווחה 15.9.2020
התו הזהוב לדיור המוגן
עמותה סגר חדש
בריכות בדיור מוגן-משרד הבריאות
חיסון שני לדיור המוגן