חוזה דיור מוגן (לצפייה לחץ על הכותרת)

 זהו חוזה מורכב, בעל השלכות חשובות על חיי הדייר, אורח חייו , בריאותו ונכסיו וגם נכסי יורשיו.   הבית חייב לאפשר למי שמתעניין בדיור מוגן ולנציגיו, אפשרות סבירה לעיין בו. החוזה שכל בית מחתים עליו את דייריו, הוגדר על ידי בתי המשפט כ"חוזה אחיד", ועליו להיות לתקופה בלתי קצובה.