פיקדון בדיור מוגן (לצפייה לחץ על הכותרת)

סכום שכל דייר משלם עם כניסתו לבית דיור מוגן. הפיקדון נשחק מדי שנה באחוז שנקבע בהסכם. על הבית להחזיר את יתרת הפיקדון לדייר או ליורשיו, בסיום ההתקשרות.

אחת הבעיות הקשות, שאיתן מתמודדת העמותה היא, שהפיקדונות של הדיירים אינם מאובטחים כיום. המדובר בסכומי עתק, שכן כל דייר נדרש לשלם מיליוני שקלים כפיקדון, וסך כל הפיקדונות מגיע לכ-15 מיליארד שקלים. במקרה של קריסת בית דיור מוגן, עלולים ללכת לאיבוד כספי הדיירים, שברוב המקרים כבר אין בבעלותם  בית אחר , אליו יוכלו לעבור.

פיתרון חלקי ביותר לבעייה ניתן בהערת אזהרה, שנרשמת לטובת הדיירים.