שירותי רפואה (לצפייה לחץ על הכותרת)

 החוק קובע, בין שירותי החובה המגיעים לדייר, מתם שירותי רפואה, הכוללים טיפול של אחות וכן- מתן עזרה ראשונה בכל שעות היממה.

רבים מהבתים מעניקים, בהסכם עם הדיירים, גם שירותי רופא. מסקר שנערך בשנת 2013 עולה, כי בחלק מהבתים נמצא רופא בכל שעות היממה וגם בסופי שבוע, ובאחרים השעות מוגבלות. רק כמחצית מהרופאים הם מומחים בגריאטריה.