תקנים לבתי דיור מוגן בעת משבר הקורונה

שלום רב לך פרופ' מימון,

הנדון: תקנים לבתי דיור מוגן בעת משבר הקורונה

ראשית ברצוני לברך אותך ולהודות לך על כך שאתה מגלה הבנה לצרכים המיוחדים של הדיירים במסגרות הדיור המוגן – להבדיל מבתי אבות וכו'.

במסגרת המגבלות החדשות שהוטלו על כלל הצבור אני שמחה שנענית לבקשתנו להשאיר את בריכות השחייה שלנו פתוחות לדיירים – הכל  תוך שמירה על כללי הריחוק.

למרות הפגיעה הכלכלית במספר בתים המפעילים מועדון  מינויים חיצוניים – נראה לנו שבתקופה זו אין לאפשר הכנסת מינויים חיצוניים .

אני פונה אליך בבקשה גם להשאיר לנו את חדרי הכושר פתוחים – גם עד כה הם הופעלו תוך שמירה על מספר מצומצם של דיירים בכל פעם תוך שמירה על ריחוק וחיטוי המכשירים לפני ואחרי כל דייר/ת.

ובנוסף – ולא פחות חשוב – הסר מעלינו את המגבלה של אירועים עד 20 משתתפים.
זה מחסל למעשה את כל הפעילות החברתית והתרבותית שלנו. גם ככה המצב והמגבלות למיניהן כבר פגעו וחיבלו במרקם הקהילתי הפנימי שהוא כל כך חשוב עבורנו. הוא נעשה חשוב עוד יותר כאשר איננו יכולים להתראות באופן חופשי עם בני המשפחה שלנו.

יש בבתי הדיור המוגן אולמות גדולים בהם ניתן לשבת בריחוק תוך עטיית מסיכות.
המרצה עומד במרחק גדול מ-2 מ' מהשורה הראשונה וכו'. 

בתוך בתי הדיור המוגן גם מקיימים תפילות (בית כנסת). גם לזה יש להתייחס ולאפשר התכנסות של יותר מ-10 מ מתפללים אם יש אולם מתאים בגודלו.

למרות שמותר לנו לצאת מהבית, רובנו נמנעים מלעשות זאת, מצמצמים יציאות למינימום בגלל התנהגות הקהל במרחבים הציבוריים.

אני מרשה לעצמי לפנות בבקשות אלה גם לאור העובדה שכמעט כל ההתפרצויות בבתי הדיור ה מוגן נגרמו ע"י אנשי צוות ולא על ידי דיירים "לא-אחראיים".

אנא ממך, כאשר מוציאים הנחיות לאזרחים הוותיקים קח בחשבון את הצרכים והתנאים המיוחדים השוררים בבתי הדיור המוגן להבדיל מהמסגרות האחרות בהן מתגוררים אזרחים ותיקים.

בתודה מראש ובברכה,

לאה שץ סופר, יו"ר העמותה

העתק: ח"כ מירב כהן, השרה לשוויון חברתי
          מר שלומי בר לב – הממונה על הדיור המוגן – משרד הרווחה