בחירות ב'דור טבעון' – מתוך "קשר קהילתי" – הפרסום של וועד דיירי "דור טבעון" (לצפייה לחץ על הכותרת)

קטגוריה: בתקשורת

מחבר המאמר: עמיחי בן דרור, יו"ר הוועד

תאריך פרסום: 13.1.14

בפתחה של שנת 2014, עברו דיירי 'דור טבעון' תהליך ארגוני, שכלל בחירת חברים חדשים לכהונה בוועד הדיירים ופרישתם, מבחירה, של חברים שסיימו את תפקידם לאחר שתי קדנציות. התהליך נוהל במקצועיות, ביעילות, ובאווירה טובה ותרבותית, תוך שיתוף פעולה מלא של כל דיירי הבית.

וועדת הבחירות, מונתה לפני מספר חודשים, על ידי וועד הדיירים, הרכבה אושר באספת הדיירים ובראשה כיהן הדייר, דב נתנזון. את התהליך הנחה בקפידה, פנחס תור, שדאג לפרסום הנחיות ברורות לקהל הבוחרים והכל תוך שמירה על נהלים פרלמנטריים ודמוקרטיים.

לקראת הבחירות, "התעוררו" דיירי הבית שגילו עניין רב ומעורבות, בהצגת מועמדות ומועמדים לחברות בוועד והתנהלו קמפיין ותעמולת בחירות שקטים ותרבותיים.

לקראת יום הבחירות (26.12.13) הופתעו הדיירים לגלות את המספר הגדול, יחסית, של מועמדים. עובדה זו מעידה על העניין וההערכה הרבה שרוחשים הדיירים, לתפקיד הוועד, בחייהם. מתוך 224 דיירי 'דור טבעון', הצביעו 153, ב-4 קלפיות, בסדר מופתי, כאשר גם  הבוחרים וגם הנבחרים זכו להתכבד בבורקס, שהוכן ע"י הנהלת הבית.

מתוך 8 מועמדים שהגיעו לשלב הגמר, נבחרו 5 שהצטרפו, בינתיים, לשני חברי הוועד, בלהה שולדברג ועמיחי בן דרור, אשר התבקשו להמשיך בכהונתם, להבטחת המשכיות ורציפות בפעילות הוועד.

הנבחרים:

  • נעמי בר-גיורא
  • גד ברוש
  • הלל ירון
  • בת-שבע שיירי
  • יורם צוריאל

ביום רביעי, 1.1.14, התכנסו חברי הוועד היוצא והנבחרים החדשים, לישיבה חגיגית בהנחיית היו"ר, עמיחי ובהשתתפות בלהה הוותיקים. בישיבה הושמעה סקירה על הנושאים שהעסיקו את הוועד היוצא והתקיים דיון בנושאים שיעסיקו בעתיד הקרוב את הוועד בהרכבו החדש. חברי הוועד שסיימו את תפקידם, ממשיכים לפעול למען דיירי הבית וכל אחד יפעל בתחומים שעניינו אותו בתקופת כהונתו בוועד.

הדיון כיסה את הפעילות הרבה שנעשתה על ידי הוועד, בשנים האחרונות ואת המעורבות האישית של חבריו בשיפור איכות חייהם של דיירי הבית.

בשלב זה, לומדים חברי הוועד החדשים, על המתרחש בחיי היום יום של הדיירים, על מערכת היחסים הטובה עם הנהלת הבית ומתעדכנים בנושאים שטרם נמצאו להם פתרונות ועל הדרישות המונחות לפתחה של הנהלת הבית. בכוונת הוועד לאמץ את נכונות הנהלת הבית ואת יכולותיה, לתרום ולהרחיב את האמצעים והמשאבים הנדרשים לביצוע תכנית העבודה ולקדם את היוזמות השונות לרווחת הדיירים.

  • ברכות לחברי הוועד החדשים – "יתברכו הנבחרים בתבונה, באורך רוח ונכונות לשרת בתפקידם,  בשנים הקרובות"
  • ברכות והערכה רבה לחברי הוועד היוצא  על תרומתם הרצופה ועל נכונותם לקדם את איכות החיים ב'דור טבעון'
  • תודות להנהלה על שיתוף הפעולה

 

אתם מוזמנים לפנות בשאלות, ישירות ליו"ר הוועד, עמיחי בן דרור ולחברי הוועד